THE TRUTH ABOUT TRUSTS

Regeren over je graf.

De trust is 1000 jaar oud en ontstaan bij de Kruistochten. De edele strijder die maanden en jaren vertrok, gaf het beschikkingsrecht over zijn goederen aan een trustee. De trustee heerste soms met de vrouw en de kinderen over alle materiële beslissingen : wie trouwt met wie, welke boer krijgt welke grond in pacht, wat wordt aangeschaft voor de versterking van de heerlijkheid… De trustee stapte in het lijf van de dolende ridder, die trouwens onder de slagen van het Arabische kromzwaard dikwijls definitief afreisde naar het hiernamaals.

Het continentale recht kent een gesloten stelsel van eigendom. De keuzevrijheid is nihil, nauwe bepalingen vigeren voor zeggenschap over verhuren, pachten, vruchtgebruik, uitlenen van het roerende of onroerende eigendom. Maître le Marinel op Jersey : “Dat is niet zo in de Angelsaksische rechtspraktijk, je bent hier eigenaar tot iemand kan bewijzen dat hij meer eigenaar is. Dus met een glijdende schaal van 100 % tot 0 %, waarbij je allerhande tussenvormen mag bedenken.”

Vandaag wijst de settlor (hij/zij die een trust wil stichten) een trustee aan. De trustee organiseert de trust. De oogmerken van de concrete trust worden omschreven in de Deed of Trust. De trust heeft beneficiaries en soms een extra-toezichter, de protector. In de trust act kan staan dat er uitkeringen zullen plaats hebben. De trust is onbelast, de uitkeringen zijn belast. Met een trust geef je daadwerkelijk het eigendom en de eigendomsrechten uit handen. De settlor kan richtlijnen geven via bijvoorbeeld een letter of wishes , echter geen beslissingen opdringen over het dagelijkse beheer van de eigendommen ondergebracht in de trust. “Je kan dus niet vanuit Antwerpen bellen en zeggen, stop Tractebel in of gooi Union Minière uit mijn aandelenportefeuille. Wie kiest voor een trust draagt de consequenties, dit is geen mosselen noch vis,” beklemtoont advocaat le Marinel.

Jersey erkent geen eeuwige trusts, ze bestaan voor een bepaalde tijd : 80, 90, 100 jaar. Meester le Marinel : “Hoe meer rechten je wil behouden, hoe gemakkelijker de overheid in je land van oorsprong het heeft om je toch nog aan te pakken, te belasten enzovoort. Het ideaal is om nagenoeg eeuwig te bestaan en alle rechten af te staan.”

De trustee emancipeert. Vroeger liet hij de oren hangen naar de settlor. Bijvoorbeeld, een bestuursvoorzitter (de settlor) voerde een psychologische guerilla om vele miljoenen toegeschoven te krijgen voor zijn reddeloos verloren bedrijf. Als de trustee volgde, het bedrijf failliet ging en nadien zelfs veel later in een nalatenschap belandde, kunnen de erfgenamen vandaag een zaak aanspannen tegen de trustee wegens deze onvoorzichtige toegeeflijkheid en… winnen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content