Stroom uit de groene bak

Het Gentse milieubedrijf Organic Waste Systems (OWS) bouwt al jaren gistingsinstallaties om biogas en elektriciteit te produceren uit huishoudelijk afval. Door hun knowhow en ervaring haalden ze twee miljoenenprojecten binnen in Portugal en Nederland.

In 1988 was OWS een van de eerste bedrijven die zich toespitste op huishoudelijk afval. Intussen bouwde het bedrijf 25 installaties in twaalf landen. Vooral steden en intercommunales die afval verwerken in Europa, maar ook in Zuid-Korea en Japan, zijn klant. Een van de grootste installaties van Europa bevindt zich in ons land. Op het terrein van IGEAN in Brecht wordt 70.000 ton gft-afval per jaar verwerkt.

Danco, DRoge ANaerobe Compostering, is een afvalverwerkingsproces waarbij huishoudelijk afval wordt omgezet tot compost door middel van droge gisting. Deze technologie werd ontwikkeld aan de universiteit van Gent. Een eerste stap is de sortering van het afval dat bestaat uit gft en niet-recycleerbaar papier. Daarna wordt het via verkleiningstrommels voorbehandeld en gezeefd op 40 millimeter, zodat stenen, takken en andere grote componenten verwijderd worden. De organische fractie wordt eerst nog ontijzerd met een magneet en gaat vervolgens in een grote vergistingstank, waar ze zo’n twintig dagen verblijft in een temperatuur van 50 tot 55 graden.

Tijdens dit proces worden biogas en een verteerd product, het digestaat, geproduceerd. Dat digestaat wordt ontwaterd en belucht zodat uiteindelijk een hoogwaardige droge compost ontstaat die gebruikt kan worden in de land- en tuinbouw.

In Brecht werd 5,6 miljoen kubieke meter biogas geproduceerd in 2008 en via drie gasmotoren met een elektrisch vermogen van elk 659 kW omgezet naar elektriciteit. In totaal werd ruim 12 miljoen kWh opgewekt. Een deeltje werd gebruikt voor de eigen energiebehoefte van de installatie, de rest – goed voor ongeveer 2.500 gezinnen – werd verkocht en geïnjecteerd op het elektriciteitsnet.

Ontbossingsproblemen

Met zijn 70 werknemers realiseerde OWS in 2009 een omzet van 11,5 miljoen euro, maar het ziet ernaar uit dat dit bedrag op korte tijd kan verdubbelen. Het Gentse bedrijf sleepte twee grote projecten in de wacht. “In Mirandela in Portugal kregen we de bouw van een gistingsinstallatie toegewezen”, legt Luc De Baere, managing director bij OWS, uit.

“De totale bestelling bedraagt ongeveer 18 miljoen euro, maar dat omvat ook de wegen, gebouwen en andere zaken die wij niet zelf realiseren. Wij doen alleen de procesgerelateerde aspecten, goed voor zo’n 4 miljoen euro. In Nederland tekenden we een contract met het gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijf Twence Afval en Energie voor de bouw van een gft-gistings-installatie. Hier bedraagt de investering ruim 10 miljoen euro, waarvan OWS zo’n 6 miljoen levert. Daarnaast mogen we ook nog eens voor 18 miljoen euro leveren in Frankrijk, maar door ontbossingsproblemen heeft dat project wat vertraging opgelopen. In totaal zit er bijgevolg ruim 30 miljoen euro in onze orderportefeuille.”

Organic Waste Systems staat in de wereldwijde top drie voor de bouw van afvalverwerkingsinstallaties, maar daarnaast heeft het bedrijf nog een aantal zijactiviteiten. “We hebben ook een uitgebreid labo waar bedrijven terechtkunnen voor analyses van functionerende installaties, ook als die niet door ons zijn gebouwd. Onze mensen volgen de werking op, bekijken hoe het systeem biologisch functioneert, sporen problemen op, enzovoort. Tot slot zijn we ook wereldwijd leider in het testen van de biologische afbreekbaarheid van nieuwe polymeren.”

Door Annick Claus

De installatie in Brecht produceerde 5,6 miljoen kubieke meter biogas in 2008.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content