STEUN VOOR ONZE BEDRIJVEN IN CHINA

J ohan Maricou is weer in China. Het belangrijke Chinese partijcongres (zie Trends 2 oktober 1997) heeft de kersverse Belgische amabssadeur net gemist. Maar China kent hij door en door. Van 1982 tot ’85 was hij er als eerste secretaris op post, verantwoordelijk voor economie en ontwikkelingssamenwerking. “Ik heb toen mee geholpen aan het leggen van de basis voor onze economische relaties,” zegt Johan Maricou. “De grote investeringen van Janssen Pharmaceutica en Alcatel Bell, die zo richtinggevend zijn voor onze betrekkingen met China, dateren van die periode. Toen reeds was het duidelijk dat het land zich snel ging ontwikkelen.”

Dat de Belgische zakenlui belang hechten aan goede contacten met onze ambassadeur in China werd duidelijk toen hij recent de eregast was op door de Belgisch-Chinese Kamer voor Koophandel en Fabrimetal georganiseerde lunches.

Johan Maricou is in 1949 geboren in Ieper en behaalde in 1974 aan de Gentse universiteit zijn licentie in de diplomatieke wetenschappen en de kandidatuur in de rechten. In 1974 vervoegde hij dan de diplomatie en was vervolgens op post in Cairo, Djeddah, Peking, Moskou, Londen, Kinshasha, Quito en Algiers. Niet zelden was hij ooggetuige van turbulente periodes zoals in China waar men juist het Maoisme had begraven, het Moskou van Gorbatsjov met zijn glasnost en perestroika, Kinshasha met het begin van het einde van Mobutu hij werd zelfs als gevolg van een diplomatieke rel met België het land uitgezet en Algiers met zijn fundamentalistische rebellie.

Over China is Johan Maricou hoopvol : “Het voorbije partijcongres heeft het licht op groen gezet voor vergaande drastische hervormingen. Zeker is dat China in de komende eeuw in de wereld een toonaangevende rol zal spelen. Het potentieel voor de uitbreiding van onze economische betrekkingen is enorm. Ik denk dat de meesten van onze beleidsmensen en ondernemers dat beseffen. Ik zal als ambassadeur dan ook veel werk hebben. Het verstevigen van onze economische relaties is hierbij mijn belangrijkste opdracht als ambassadeur.”

Groot economisch potentieel, maar zal China ook niet ten prooi vallen aan de monetaire crisis die momenteel een hele reeks Zuidoost-Aziatische landen teistert. Maar Johan Maricou ziet die kelk wel aan China voorbijgaan. “China voert een zeer rigide monetaire politiek,” zegt hij, “en zal daarom ontsnappen aan de speculatieve golven die de regio nu kenmerken.”

JOHAN MARICOU (BELGISCH AMBASSADEUR IN CHINA) China zal toonaangevende rol spelen. Het potentieel voor de Belgische ondernemers is enorm.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content