Spaar de planeet met een mooi rendement

BKCP biedt de mogelijkheid om te beleggen in vijf fondsen die mikken op vijf grote trends voor de planeet.

Op zoek gaan naar een fonds met de naam Major Trends is zinloos: het bestaat niet. Achter die naam gaan vijf verschillende fondsen schuil die worden beheerd door de Franse bank LFP-Sarasin AM. De fondsen worden verhandeld door BKCP onder de overkoepelende naam Major Trend. Het zijn dus beleggingsfondsen die u in uw portefeuille moet hebben als u gelijke tred wilt houden met de wereldwijde trends die op ons afkomen.

Deze fondsen hebben niet alleen opvallende thema’s, ze hebben ook het SRI-label (socially responsible investment). Bovendien moeten er bij BKCP momenteel op de vijf fondsen geen instapkosten worden betaald.

Om het belang van de fondsen onder de naam Major Trends beter in te schatten, hadden we een gesprek met de directievoorzitter van LFP Sarasin AM, Bertrand Fournier. Hij beheert deze vijf beleg-gingsfondsen.

CASH. Waarom deze vijf beleggingsthema’s?

BERTRAND FOURNIER. De vijf thema’s komen voort uit een diepgaande denkoefening over de toekomst van onze planeet. Welke trends zullen de wereld van morgen beheersen? Daar is een centraal thema uit naar voor gekomen: de demografische evolutie. De komende 15 tot 50 jaar zullen we een nooit eerder geziene demografische evolutie doormaken. We zullen met negen miljard mensen op aarde zijn, een record. Dat brengt grote uitdagingen met zich, zoals behoeften op het vlak van verstedelijking. Specialisten zijn het er immers over eens dat de aangroei van de bevolking hand in hand zal gaan met een toenemende verstedelijking. Daardoor zal er ook behoefte aan meer infrastructuur ontstaan.

We mogen ook de bescherming van ons leefmilieu – een van de grote uitdagingen voor de volgende decennia – niet uit het oog verliezen. Die negen miljoen mensen moeten immers ook goed kunnen leven, maar niet ten koste van de planeet. Dat zijn onderwerpen waar wij vandaag positie willen op innemen.

Vullen de vijf thema’s elkaar aan en verdienen ze allemaal een plaats in de portefeuille?

FOURNIER. De vijf beleggingsfondsen, die mikken op vijf verschillende thema’s, maar als rode draad de demografische evolutie hebben, vullen elkaar inderdaad aan. Elk fonds verdient een plaats in een gediversifieerde portefeuille. Maar het gewicht dat deze financiële activa in een evenwichtige portefeuille verdienen, is sterk afhankelijk van het profiel van de belegger en van de portefeuille waarover hij al beschikt.

De vijf fondsen krijgen het SRI-label. Wat betekent dat concreet?

FOURNIER. Die drie letters, SRI, bepalen in feite ons beleggingsuniversum. Wij werken volgens de best in classmethode. Wij zullen met andere woorden in alle sectoren alleen die aandelen weerhouden die het beste profiel hebben op het vlak van sociale verantwoordelijkheid. Een reeks meer of minder complexe criteria zorgt ervoor dat wij kunnen bepalen welke bedrijven voor ons in aanmerking komen voor een belegging. En binnen dat universum zullen onze beheerders die aandelen opsporen die op basis van een diepgaande analyse het interessantst zijn. Als we rekening houden met de eerste filter die het SRI-label vormt, dan blijft nog 50 tot 60 % van het standaardbeleggingsuniversum voor ons toegankelijk. Dat is ruimschoots voldoende. Studies wijzen uit dat boven 70 beleggingslijnen een bijkomend aandeel op het vlak van diversificatie geen toegevoegde waarde meer biedt. Ons beleggingsuniversum is nog groot genoeg om aan die 70 beleggingslijnen te geraken.

Leidt de SRI-filter ertoe dat bepaalde sectoren vooraf al uitgesloten zijn voor uw fonds?

FOURNIER. Neen, zeker niet. Wij sluiten voor ons fonds geen enkele sector uit. SRI stelt wel bepaalde doelen, maar het wil de basis van onze wereld zeker niet aantasten. En in elke sector is het mogelijk om ondernemingen te vinden die actief bezig zijn met sociaal verantwoord investeren.

Vormt het SRI-crite-rium geen rem op de prestaties van uw fonds?

FOURNIER. Beleggers hebben de SRI-benadering van de financiële markten lang in vraag gesteld als gevolg van het gebruik van een beperkt beleggingsuniversum en de gevolgen dat dat kon

Door Karine Huet

“Een fondsbeheerder die de ‘sociale’ kwaliteiten van een onderneming wil testen, moet dat bedrijf grondig analyseren. Dat kan het beheer van een fonds alleen maar ten goede komen.” Bertrand Fournier

SRI= socially responsible investment

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content