SNELLER OVER DE GRENS

De industrie in Vlaanderen en Nederland verliest jaarlijks 600 miljoen frank aan grensoverschrijdende toegevoegde waarde omdat er geen snelle wegverbinding bestaat tussen Hasselt en Eindhoven. Dat menen de Vlaamse en Nederlandse werkgeversorganisaties.

Tussen het Nederlandse Eindhoven en het Belgische Hasselt moet er zo vlug mogelijk een autoweg komen. Die verbinding zal de economische dynamiek tussen Belgisch-Limburg en het Nederlandse Zuidoost-Brabant vergroten.

Dat is alvast de visie van het Limburgse Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuidoost-Brabant uit Eindhoven. De werkgeversorganisaties laten zich ondersteunen door professoren van beide zijden van de grens. Georges Allaert ( Universiteit Gent) en Sjaak Boeckhout ( Nederlands Economisch Instituut) onderzochten de economische effecten van de autowegverbinding tussen beide regio’s.

De werkgevers smeken al een hele tijd om een dergelijke verbinding. Al in 1946 werd een Nederlands-Belgische commissie opgericht voor de verbinding Eindhoven-Hasselt, de A69-A24. Toen trok Philips aan de kar : het bedrijf wou een snelle verbinding tussen de hoofdzetel in Eindhoven en zijn Hasseltse vestiging. Toch zijn die naoorlogse plannen nooit uitgevoerd. Limburg heeft nog steeds geen noord-zuidverbinding. Wel kwamen er een volgens sommigen volstrekt nutteloze brug over het Albertkanaal en een stuk expressweg tussen het industrieterrein van Overpelt en Hechtel.

De professoren Allaert en Boeckhout kleven nu cijfers op de afwezigheid van een noord-zuidverbinding. De academici stellen vast dat de stedelijke en industriële kernen Eindhoven-Helmond enerzijds en Hasselt-Genk anderzijds op diverse vlakken complementair zijn. Een betere koppeling van de industriële complexen in beide regio’s zou kunnen leiden tot een grotere synergie, menen Allaert en Boeckhout. En ze pakken uit met cijfers. Zo zou de meerwaarde vooral kunnen liggen in de toelevering en uitbesteding van een grotere kennisuitwisseling, een versterking van de complexvorming én een grotere aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven. Door de moeilijke wegverbinding tussen Hasselt en Eindhoven zou de lokale ondernemingswereld nu jaarlijks 600 miljoen frank verliezen aan grensoverschrijdende toegevoegde waarde.

Een intelligente aanleg van de A69-A24 zou tegen 2010 tot bijna 2 miljard frank aan synergieën kunnen opleveren, menen de professoren. Meteen waarschuwen ze er echter voor dat een snelwegverbinding onvoldoende zal zijn. Allaert propageert ook een multimodale poort, een knooppunt tussen auto-, spoor- en waterweg aan de IJzeren Rijn. Afspraak over vijftig jaar ?

GEORGES ALLAERT (UG) De afwezigheid van een autosnelweg tussen Hasselt en Eindhoven kost de industrie jaarlijks 600 miljoen frank aan grensoverschrijdende toegevoegde waarde.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content