Schouwspel

De plannen om het Brusselse Tour & Taxis te herbestemmen tot muzieksite gaan gepaard met de nodige polemiek.

“De pers interesseert zich omzeggens niet in het project. Ze springt daarentegen al te gretig op de politieke discussies rond het dossier.” Zo drukte Tom De Graeve, voorzitter van Music City en bestuurder van de Belgische promotor Language of Forms, zich uit. We schrijven juli 1993. In die tijd diende Language of Forms de aanvraag in voor een stedebouwkundige vergunning om Music City te creëren. De doelstelling was een heus muziekpaleis uit de as te doen verrijzen op de verlaten site van Tour & Taxis, langs het Brusselse kanaal. De administratieve machine zette zich langzaam in gang. Met alle gevolgen vandien : oneindige discussies, studies, vergaderingen en tegengestelde rapporten over de veronderstelde gevolgen van dergelijke ingreep.

AMBITIES GENOEG.

Het moet gezegd : het project is ambitieus. Een concertzaal met een capaciteit van 12.000 toeschouwers, een parking voor 1628 wagens en een “B”-hoofdgebouw bestaande uit bureaus, winkelruimten, een hotel (72 kamers) en diensten gebonden aan de muziek- en media-industrie. Het totaal van de investeringen liep in de 3,2 miljard frank. Ze zou integraal door de privé gedragen worden. De promotor stelde te kunnen rekenen op de steun van partners als Philips, Asea Brown Boveri en Besix. Eurostation, een dochteronderneming van de NMBS die eigenaar is van een groot gedeelte van de terreinen, zou eveneens van de partij zijn als copromotor van het project.

Vandaag de dag lijkt het gros van de publieke verantwoordelijken een compromis te hebben gevonden met de promotor, die heel wat water in zijn wijn heeft mogen doen. Twee maanden geleden werd een gedeeltelijke stedebouwkundige vergunning afgeleverd op verzoek van minister Hasquin. De vergunning heeft enkel betrekking op het B-gebouw, gelegen langs de Havenlaan. Talrijke voorwaarden zijn eraan verbonden. Onder meer wat betreft het respect voor de waardevolle architecturale elementen van Tour & Taxis. De initiatiefnemers zijn eveneens verplicht voor elk spektakel maatregelen te treffen om de veiligheid en een goede verkeersstroom te garanderen. En dit in nauwe samenwerking met het gemeentelijke politiekorps, de NMBS en de MIVB. De vergunning voorziet tevens dat de kosten van de politietussenkomsten voor rekening van de uitbater zijn. Bovendien is laatstgenoemde verplicht meer dan 95 miljoen frank op te hoesten voor de renovatie van de waardevolle architecturale elementen en voor de verfraaiing van de publieke ruimten rond de site.

ECOLO IN AANVAL.

“Deze stedebouwkundige last van 95 miljoen frank is een lachertje en niet vergelijkbaar met die van andere vergunningsdossiers,” protesteert Henri Simons (Ecolo), schepen van Stedebouw van de Stad Brussel. Simons profileert zich als een harde tegenstander van het project. Hij krijgt de steun van zijn partij in het Brussels parlement. “Momenteel kennen we geen enkel concreet antwoord wat betreft de circulatieproblemen. Noch kregen we garanties over de tewerkstelling. De colleges van Burgemeester en Schepenen van Molenbeek en Brussel-Stad hebben zelfs niet gediscussieerd over de mogelijkheid om lokale tewerkstellingsinitiatieven in het project te betrekken,” fulmineert Simons.

De verenigingen De vrienden van Unesco (Tour & Taxis is opgenomen op de lijst World Monuments Watch van monumenten die beschermd dienen te worden op wereldniveau) en La Fondation pour l’Architecture menen van hun kant dat “het project onaanvaardbaar is daar het een parel van ons erfgoed grondig zou veranderen.” Ze geloven bovendien dat andere bestemmingen beter op het lijf van de site geschreven zijn.

De polemiek stopt niet hier. Zo stelde Henri Simons onlangs in een interview aan de Brusselse krant La Lanterne dat “hij serieuze twijfels heeft over de financiële waarborgen voor de realisatie van het project”. Hij ging zelfs zo ver te zeggen dat de Amerikaanse uitbater zijn biezen had gepakt en dat architect Luc Schuiten reeds geruime tijd niet betaald was.

Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Schuiten ontkende deze “verzinsels” en beklemtoonde dat “alle facturen ingediend aan Language of Forms integraal betaald waren.” Van zijn kant laat Language of Forms, Henri Simons vervolgen voor aanslag op de eer en eist ze een symbolische frank schadevergoeding.

Kortom, het laatste woord is nog niet gezegd over Music City. Tom De Graeve blijft er intussen bij dat de eerste steen in oktober 1997 gelegd zal worden. Zodat Music City zijn deuren zal kunnen openen op de drempel van de 21ste eeuw.

PH. TOMBERG

TOUR & TAXIS Promotoren moeten architecturale waarde instandhouden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content