SAMEN BETER BOEREN

Een kleine honderd boeren uit het Poperingse sloegen de handen in elkaar. Vandaag is de bedoeling besparen op transportkosten, maar morgen kan misschien veel meer.

Stel, je bent landbouwer in de Westhoek en je wil een deel van je bedrijf overschakelen op groenten voor de versmarkt. Dat is geen onverstandige beslissing groenten zijn vaak hoogwaardige producten, denk maar aan witloof maar de grote groentenveiling REO in Roeselare bevindt zich op dertig kilometer. Op zich is dat niet ver, voor een tractor wel. Je zou een vrachtwagen kunnen kopen, maar dan geraak je als beginner niet uit de kosten. Daarom verenigden 95 boeren uit het Poperingse en omliggende gemeenten zich in de coöperatie Afcowest (voluit : Tuinbouw Afzetcoöperatie Westhoek). Afcowest huurt van de gemeente Poperinge een bedrijfshal waar de boeren driemaal per week hun groenten aanvoeren. Vervolgens klasseren drie REO-werknemers de groenten naar soort en kwaliteit, en voeren ze met gekoeld transport naar de Roeselaarse veiling. Dat gezamenlijk transport levert de boer besparingen op. “De transportkosten worden per kist aan de boer verrekend : 4 frank voor een grote en 2 frank voor een kleine veilingkist,” zegt Pol Louwagie van het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw in Beitem. Dit centrum behoort samen met de landbouwafdeling van het Vrij Technisch Instituut in Poperinge tot de voortrekkers van het initiatief. “Neem witloof. Een gemiddeld bedrijf dat 1200 kilogram witloof per dag marktklaar maakt en per seizoen honderd aanvoerdagen telt bespaart 52.000 frank dankzij het coöperatieve transport.” In september haalde REO wekelijks gemiddeld 2500 tot 5500 kisten af bij Afcowest.

Poperinge behoort tot de Westhoek-Middenkust, een regio die van EU-steun kan genieten in het kader van Doelstelling 5B (steun aan achtergebleven plattelandsgebieden). Het Diksmuidse coördinatiecentrum voor het landbouwluik van Doelstelling 5B in de Westhoek-Middenkust is trouwens een andere drijvende kracht achter Afcowest. “Van de EU en van de Vlaamse overheid krijgt Afcowest financiële steun om een beginperiode van drie jaar te overbruggen,” zegt Louwagie. “Daarna moeten we op eigen kracht verder.” De leden van Afcowest onderschrijven elk voor 6000 frank coöperatieve aandelen, waarvan zij 2000 frank volstorten. Voorts moeten zij ook lid zijn van REO aan wie zij 3,5 % commissie op de waarde van hun aanvoer betalen. “De opbrengst van die 3,5 % gebruikt REO integraal als werkingsmiddelen voor Afcowest,” aldus Louwagie.

Was het niet eenvoudiger geweest als REO gewoon zelf een gebouw had gehuurd in Poperinge ? “REO stond meteen positief tegenover ons initiatief, maar wou de verantwoordelijkheid en dynamiek bij de Poperingse telers houden,” antwoordt Louwagie. “Dat is maar goed ook. Het opent voor Afcowest mogelijkheden voor andere activiteiten, zoals het langdurig bewaren van witloofwortelen. Ook denken we in de verte aan andere teelten die REO niet op de markt brengt.”

POL LOUWAGIE (AFCOWEST) Een gemiddeld witloofbedrijf kan per seizoen 52.000 frank besparen dankzij de coöperatie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content