Rusthuisuitbaters willen herziening Sociale Maribel

Particuliere rusthuisuitbaters betreuren dat de vakbonden met stakingen in de non-profitsector dreigen. Zij vragen de regering een directe lastenverlaging op ploegenarbeid en pleiten voor een herziening van de Sociale Maribel.

Ondanks de voor 375 miljoen euro maatregelen die minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) en zijn collega van Werk Freya Van den Bossche (SP.A) beloofden, stelden de vakbonden uit de non-profitsector een ultimatum dat begin deze week afliep. De bonden vonden de overheidsinspanning onvoldoende en dreigden met een staking. Bij het ter perse gaan, bekeken de bonden de details van een nieuw principeakkoord met de overheid.

De particuliere Vlaamse verzorgingsinstellingen zijn niet gelukkig met die gang van zaken. Volgens de Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS) verschillen de noden van rusthuizen en ziekenhuizen. Een gemeenschappelijke aanpak werkt contraproductief, zo stelt de organisatie. De FOS vertegenwoordigt zo’n 200 van de 900 Vlaamse rusthuizen. “Wij steunen de personeelseisen gedeeltelijk,” zegt Lode Van den Brande, voorzitter van FOS, “maar vinden het jammer dat er met de werkgevers uit onze sector geen overleg is geweest. Een aparte behandeling van de rusthuizensector is aan de orde. Door de hele non-profit over dezelfde kam te scheren, hypothekeren we de toekomst van de ouderenzorg.”

De werkgevers willen de koopkracht van hun werknemers wel bevorderen, maar vragen zich af of dat via een eindejaarspremie moet. Ze willen liever een lastenverlaging op ploegenarbeid zoals die in de profitsector werd beloofd. In de ogen van FOS belemmert de huidige situatie het ondernemerschap in de sector van de ouderenzorg, terwijl het privé-initiatief juist nodig is om tegen 2010 voldoende opvangplaatsen te voorzien.

De lastenverlagingen die in het interprofessioneel overleg worden afgesproken, zijn niet van toepassing op de non-profitsector. De lastenverlaging wordt daar traditioneel doorgestort door de werkgevers naar het fonds Sociale Maribel. Dat wordt centraal geleid en heeft als doel de werkgelegenheid in de sector te bevorderen. De subsidie van nieuwe banen is echter gekoppeld aan strikte voorwaarden. “In de praktijk werkt die aanpak niet,” zegt Egenhard Van Wilder, gedelegeerd bestuurder van de Seniorenunie. “De grote instellingen – die meestal afhangen van Caritas of van een gemeente – kunnen makkelijker een beroep doen op het fonds, terwijl de impact van een extra werkkracht juist het hardst voelbaar is in kleinere, particuliere rusthuizen.” R.B.

R.B.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content