Reuters aan huis

Reuters investeert in het Internet en lanceert een product voor het grote publiek. Beide primeurs zijn een reactie op de groeiende concurrentie op de markt van de financiële informatie.

De banken beperken zich niet langer tot het leveren van kredieten en depositoproducten. Ze willen nu ook via het Internet financiële informatie verkopen. De kans is groot dat de Generale Bank, naar het voorbeeld van het Nederlandse ABN-Amro, een nieuwe service van Reuters gaat leveren, bestemd voor particulieren.

De sector was vroeger het privé-domein van enkele grote kanonnen en richtte zich uitsluitend tot de beroepsmensen. De gegevens die op de terminals van de arbitragezalen voorbijglijden, komen in essentie van Bloomberg, Bridge, Dow Jones en Reuters. Dat laatste agentschap, de onbetwiste leider, stuurt per seconde het equivalent van 27.000 pagina’s aan gegevens de wereld rond. Alleen al in de sector van de financiële informatie boekt Reuters 2,3 miljard dollar omzet. Het wordt gevolgd door Bloomberg (918 miljoen dollar omzet), Dow Jones (864 miljoen dollar) en ten slotte Bridge (371 miljoen dollar).

Het Internet heeft echter een gedeelte van de informatie die deze reuzen leveren banaal gemaakt : beurs- of wisselkoersen zijn bijvoorbeeld zowat overal te vinden, zelfs op de teletekst van de BRTN. Dergelijke informatie is niet langer bijzonder waardevol. De Grote Vier van de sector, die een harde onderlinge strijd uitvechten, moeten zich dus profileren door bijvoorbeeld historische informatie of analyse-instrumenten te leveren. Het Amerikaanse Bridge heeft in dat opzicht een voorsprong genomen op zijn concurrenten, door te mikken op de flexibiliteit die de technologie van het Internet biedt.

De informatiereuzen

moeten bovendien nieuwkomers naast zich dulden. Sommige banken, zoals J.P. Morgan en Goldman Sachs, stellen hun klanten databanken en analyse-instrumenten ter beschikking. Dankzij het Internet kunnen ook kleinere organisaties meespelen, zoals Woqats en het Belgische Tijdnet, die de dominante positie van de Grote Vier dreigen te ondermijnen. “Wanneer ik vertel dat ik voor Reuters werk, reageren veel mensen gegeneerd,” zegt Simon Thomson, directeur marketing voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. “Ze denken dat het Internet Reuters de das zal omdoen. Maar wij geloven dat we een winnend en snel groeiend bedrijf zullen blijven.”

De kracht van het Internet

Om te beletten dat de nieuwkomers zijn positie ondergraven, heeft ook Reuters besloten zich op het Internet te wagen. Het wil 80 miljoen dollar (ongeveer 2,9 miljard Belgische frank) investeren in een Global Technical Center, dat vanuit Genève Internet-producten zal ontwikkelen. Reuters investeert 7 % van zijn omzet in onderzoek en ontwikkeling en werkt onder meer aan push-technologie. Die laatste maakt het mogelijk om de abonnee continu informatie te leveren over onderwerpen die hij vooraf heeft gekozen.

Alles wijst erop dat het Internet op termijn het distributiekanaal voor alle producten van Reuters kan worden, wat kostenverlagend zou werken. “Dit is een overgangsperiode,” zegt Jean-Claude Marchand, executive director en voorzitter van Reuters voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. “Wanneer de technologie en de vergoeding van de toegevoegde waarde op het Internet eenmaal goed beheerst worden, zullen wij de marktleiders zijn.”

Sinds begin oktober

levert Reuters producten die gebruik maken van Internet-technologieën. De eerste twee zijn bedoeld voor de Intranetten van de banken : ze leveren nieuws, koersen en historische gegevens. Ze zijn ontworpen voor een veel ruimere verspreiding dan de klassieke producten, die vaak alleen voor de arbitragezalen bestemd zijn. Het eerste product is ontwikkeld voor bijvoorbeeld beheerders van fortuinen of verantwoordelijken van privé-banken. Het tweede levert geselecteerde informatie aan het volledige personeel van de bank, ook aan de bedienden van de agentschappen.

Een nieuwe markt

Het derde product richt zich tot het grote publiek. In de VS verkoopt Reuters dit soort van diensten al aan makelaars, maar in Europa werkte het tot nu toe alleen met banken en financiële instellingen. Nu stort het zich op een nieuwe markt van naar schatting 600.000 Europese privé-beleggers een aantal dat tegen het jaar 2001 zou kunnen groeien tot twee miljoen. Reuters Investor, zoals het nieuwe product heet, wordt echter niet rechtstreeks aan de eindverbruiker verkocht. De distributie gebeurt in samenwerking met de banken en financiële instellingen.

Een dozijn banken, waaronder de Generale Bank, test het systeem samen met Reuters uit. Twee instellingen, de Nederlandse bank ABN-Amro en de Duitse Direkt Anlage Bank, leveren Reuters Investor al aan hun klanten. De Generale Bank, die in de komende weken de lancering zal aankondigen van een Internet-site waar men transacties voor thuisbankieren kan uitvoeren, zal op hetzelfde moment zijn klanten die zich met beleggingen bezighouden een abonnement op Reuters Investor beginnen aanbieden. Het systeem is aangepast aan de lokale markt en levert de particuliere belegger onder meer financiële informatie en beurskoersen, een pakket dat de banken kunnen aanvullen met hun eigen diensten, bijvoorbeeld op het domein van de sicavs.

In België

zou het de koersen leveren van de beurzen van Brussel en Antwerpen, van Belfox (optiemarkt) en Easdaq. Het zal ook de conversietarieven van een honderdtal deviezen geven, samen met algemene informatie over buitenlandse beurzen of de oliemarkt. Voorts zal het een reeks historische gegevens aanbieden, naast de mogelijkheid om een eigen investeringsportefeuille te vormen.

“Het is een feit dat een gedeelte van de informatie ook elders en soms gratis verkrijgbaar is,” vertelt Marc Huybrechts, directeur marketing en distributie van de Generale Bank. “Maar door ze te bundelen, leveren wij een toegevoegde waarde. Bovendien leggen wij de nadruk op de Europese markten en portefeuilles.”

Reuters Investor zou via abonnementen verkocht worden. De bank betaalt 15 tot 20 dollar per maand en per aansluiting en bepaalt zelf tegen welke prijs ze het product aan haar klanten verkoopt. ABN-Amro rekent 9,95 gulden per maand aan, dus ongeveer 200 Belgische frank. Om de prijs te drukken, worden de koersen met ongeveer 15 minuten vertraging doorgegeven. Fortis Bank Luxemburg, die haar klanten al de mogelijkheid biedt om bepaalde financiële verrichtingen via het Internet uit te voeren, hoopt vanaf begin 1998 transacties met roerende waarden mogelijk te maken. Een product als Reuters Investor zou in die context kunnen passen : “Het kan voor ons een interessante service zijn,” vindt Philippe Piette, de verantwoordelijke marketing en publiciteit. Maar zoals altijd zal de prijs doorslaggevend zijn.”

Er zullen snel meer concurrenten op de markt verschijnen. De Tijd (www. tijd. be, zie kader) en L’Echo de la Bourse (www. echonet. be) bieden al vergelijkbare diensten aan, weze het op kleinere schaal dan Reuters. Woqats (www. woqats. com) heeft een vollediger aanbod : het levert in real-time of met een vertragingsperiode de noteringen van de belangrijkste beurzen, de informatie van AFX (een joint venture van AFP en Financial Times) en een toepassing voor portefeuillebeheer. De klant neemt een maandabonnement waarvan de prijs varieert naargelang van het aantal en type van de gekozen diensten (van 249 tot 6999 frank). Woqats werkt bovendien aan een systeem voor on line-transacties. Reuters heeft geen plannen in die richting, omdat het niet wil concurreren met zijn grootste klanten, de financiële instellingen. “Schoenmaker, blijf bij uw leest,” zegt Edward M. Hoyng, senior vice-president van ABN-Amro. “Voor de banken is dat advies en het uitvoeren van transacties, voor de anderen de verspreiding van financiële informatie.”

CHRISTINE SCHARFF

JEAN-CLAUDE MARCHAND (REUTERS) De Generale Bank gaat binnenkort aan particuliere klanten Reuters on line aanbieden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content