Resultaten van de grote pensioenenquête (*)

63 % van de ondervraagden maakt zich zorgen over zijn pensioen.

77 % is van mening dat er een probleem is met de financiering van de pensioenen en dat dit dringend moet worden opgelost. Onder de voorgestelde oplossingen: “een grotere actieve bevolking” (41 %), “een flexibele pensioenleeftijd” (38 %), “een betere verdeling van de bijdragen” (38 %). 11 % is van mening dat men de pensioenleeftijd moet optrekken.

Wat is het meest verontrustend? Voor 39 % van de ondervraagden is dat de financiële toestand wanneer ze op pensioen zullen zijn. Voor 30 % de gezondheid.

80 % van de deelnemers van de enquête verwacht dat de levensstandaard op de pensioenleeftijd even goed of beter zal zijn dan vandaag.

Voor 84 % van de ondervraagden is het wettelijke pensioen belangrijk om een aanvaardbare levensstandaard in stand te kunnen houden.

30 % van de ondervraagden vindt dat groepsverzekeringen moeten worden gestimuleerd en 28 % vindt dat van de pensioenverzekeringen.

Voor 45 % is het meest rechtvaardige criterium om het bedrag van het wettelijke pensioen te bepalen het aantal jaren dat men gewerkt heeft. Daarna volgen, voor 31 %, de gestorte bijdragen. De pensioenleeftijd, de sector waarin men werkt en het arbeidsstatuut hebben maar weinig invloed.

35 % van de ondervraagden is van mening dat men voor zijn pensioen moet zorgen zodra men begint te werken. Voor 32 % moet dat pas vanaf de leeftijd van vijftig jaar.

59 % van de deelnemers heeft geen pensioenverzekering bij de werkgever.

De toegankelijkheid en de flexibiliteit van de groepsverzekeringscontracten zijn de belangrijkste elementen waarover een derde van de ondervraagden niet tevreden is.

49 % van de ondervraagden geeft de voorkeur aan een loonsverhoging in plaats van aan een kapitaalverhoging voor de groepsverzekering. 39 % is precies de tegenovergestelde mening toegedaan.

Een groepsverzekering beïnvloedt 40 % van de ondervraagden bij hun beroepskeuze.

70 % van de ondervraagden is van mening dat een aanvullende pensioenverzekering verplicht zou moeten zijn.

(*) Representatief staal van 12.902 ondervraagden.

Enquête uitgevoerd midden januari door Roularta (Knack, Le Vif, Trends, Trends- Tendances, Cash en Plus) en Delta Lloyd. Naar aanleiding van de enquête vond er begin februari een debat plaats met vertegenwoordigers uit de sociaal-economische wereld. Daar was ook Bruno Tobback (SP.A), minister van Pensioenen, aanwezig.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content