Profiteer van de onzekerheid rond CSOB!

KBC, dat door de Europese Commissie relatief gespaard werd, is uiterst gevoelig geworden voor het beursklimaat.

Om van Europa groen licht te krijgen voor de steun die het de voorbije twee jaar van de overheid heeft gekregen, heeft KBC aanvaard om diverse activiteiten, samen goed voor 25 % van zijn (risicogewogen) activa, af te stoten. In vergelijking met Dexia (afstoten van 35 % van zijn activa), ING (-45 %) of Commerzbank (-45 %) valt dat verdict goed mee voor KBC, dat zijn strategie kan voortzetten op twee thuismarkten: België en Oost-Europa. Concreet voorziet het herstructureringsplan de afbouw van verschillende niet-strategische activiteiten: internationale leningen aan bedrijven voor klanten op niet-thuismarkten, KBC Financial Products (ontwikkeling van gestructureerde producten), enzovoort. KBC zal ook zijn filiaal KBL European Private Bankers afstoten. Dat Europese netwerk van privébanken (dat onder meer KBL, Puilaetco Dewaay, Richelieu en Theodoor Gilissen omvat) vertegenwoordigde in zekere zin de derde strategische pijler van de groep. Op zijn thuismarkten zal KBC zijn secundaire netwerken verkopen, met name Centea (bank, België), Fidea (verzekeringen, België) en Zagiel (kredieten, Polen). Ten slotte is de Belgische bank-verzekeraar van plan om een minderheidsbelang in zijn Tsjechische filiaal CSOB naar de beurs te brengen.

Speelbal van de beurs

Al die verkopen moeten KBC er niet alleen toe in staat stellen om zijn omvang te verkleinen, maar ook om voldoende kapitaal op te halen (en vrij te maken) om de steun verkregen van de Belgische en Vlaamse regeringen terug te kunnen betalen. In totaal moet de bank-verzekeraar niet minder dan 10,5 miljard euro (7 miljard euro kapitaal en maximaal 3,5 miljard euro rente) terugbetalen. De verkochte activiteiten moeten tot 4,5 miljard euro opbrengen, een bedrag dat overeenkomt met de winst (niet uitgekeerd in de vorm van dividenden) verwacht voor de periode 2010-2013 en dat eveneens bestemd is voor de terugbetaling van de overheidssteun. KBC heeft zichzelf tot 2013 de tijd gegeven voor de volledige terugbetaling van de overheidssteun, maar hoe sneller het dat kan realiseren, hoe beter. De groep wil namelijk opnieuw een dividend uitkeren vanaf 2011 en moet een jaarlijkse interest (van minimaal 8,5 % of 595 miljoen euro) betalen op de overheidssteun in geval van een dividenduitkering aan de aandeelhouders. De opbrengst uit de verkopen is dus van cruciaal belang om het plan van KBC goed te kunnen uitvoeren.

Dat alles verklaart waarom het aandeel de laatste tijd zo afhankelijk is geworden van de evolutie van de beurzen. De waarde van de beursintroductie van CSOB (die tussen 1,5 en 2,5 miljard euro moet opleveren) zal immers afhangen van het vertrouwensklimaat van de beleggers. Die laatsten vrezen ook dat slecht presterende beursmarkten talrijke potentiële overnemers voor de door KBC verkochte activiteiten zullen afschrikken.

Sterke troeven

Bij de publicatie van zijn jaarresultaten in februari gaf de bank-verzekeraar aan dat er veel interesse was voor de activiteiten die werden verkocht, wat de markten heeft gerustgesteld. KBC heeft zichzelf bovendien tot 2012 de tijd gegeven voor de verkoop van de meeste van zijn activiteiten, waardoor het mogelijk is om een eventuele verkoop uit te stellen als het de biedingen te laag vindt.

De beursintroductie van CSOB kan echter niet worden uitgesteld. Dat zou onzekerheid kunnen teweegbrengen op de markten, wat een rampzalig effect zou hebben op de koers. In dat kader is de huidige verbetering op de aandelenmarkten, na verscheidene mislukte beursintroducties sinds begin dit jaar (waaronder Taminco in België), uiteraard zeer welkom. De evolutie van het KBC-aandeel zal de komende maanden trouwens nauw verbonden blijven met de IPO van CSOB. Behalve bij een langdurige, sterke achteruitgang van de beurzen (waar wij niet in geloven), zal de beursintroductie van CSOB volgens ons geen enkel probleem opleveren. Tsjechië is een van de Oost-Europese landen die het minst zwaar getroffen zijn door de crisis en CSOB beschikt er over een meer dan behoorlijk marktaandeel (23 % in consumentenbankieren en 35 % in beleggingsfondsen). Ten slotte is CSOB tijdens de crisis altijd blijven groeien en sterk rendabel gebleven. Zo heeft de Tsjechische bank de laagste verliezen op kredieten van alle landen in Oost-Europa waar KBC aanwezig is.

Bazel III

Bij de voorstelling van haar resultaten publiceerde de Belgische groep ook voor het eerst cijfers die rekening houden met de voorstellen geformuleerd door het Bazel-comité met betrekking tot de nieuwe Bazel III-normen (van kracht vanaf 2012), die strikter zijn dan die van Bazel II en die voortvloeien uit de financiële crisis. KBC respecteert al de norm op het vlak van de verhouding kredieten/deposito’s en heeft een Tier 1-ratio van 8,7 %, wat ruimschoots voldoet aan de nieuwe normen. Na zijn herstructurering zal de bank-verzekeraar ook de vereiste minima benaderen op het gebied van de financieringsstabiliteit (verhouding tussen niet-liquide activa en stabiele financieringen; 85 à 95 % van de norm) en van de liquiditeit (90 à 100 % van de norm). Het is overigens mogelijk dat KBC steun zal krijgen van de overheid om aan alle toekomstige Bazel III-normen te voldoen. De Europese Commissie was immers van mening dat de kosten die de bank-verzekeraar heeft moeten betalen voor de overheidssteun zeer hoog lagen, wat mogelijkheden schept om opnieuw over de voorwaarden te onderhandelen.

Hogere inkomsten

Op operationeel niveau zijn de kredietverliezen in het vierde kwartaal aanzienlijk gestegen, tot 1,52 % van de totale kredietenportefeuille, tegenover een cijfer van 1,11 % voor heel 2009. Die stijging op het einde van het jaar is deels te wijten aan de al doorgevoerde herstructureringen van de groep, waarbij er wat ‘schoonmaakwerk’ werd verricht in de rekeningen van de filialen die verkocht zullen worden. De ratio van de kredietverliezen zal dit jaar dus verminderen dankzij dat technische element en het herstel van de economie.

De cijfers van 2010 zullen eveneens gunstig beïnvloed worden door de rentemarges (verschil tussen de rente van leningen en de rente van financieringen, waar de spaarrekening deel van uitmaakt) die hoog blijven dankzij de stijging van de kortetermijnrente (gebaseerd op de rente van de Europese centrale bank). De rentemarge van KBC is in het vierde kwartaal van 2009 tot 1,95 % gestegen. Ten slotte profiteren ook de commissies en inkomsten uit activabeheer van de verbetering op de financiële markten. Daarnaast zouden de verzekeringsactiviteiten dit jaar ook sterke resultaten moeten kunnen blijven neerzetten.

Een goed jaar

2010 kondigt zich dus aan als een goed jaar voor KBC, ook al zal het bezaaid zijn met heel wat uitdagingen, waaronder uiteraard de herstructurering. De resultaten van de bank-verzekeraar zullen kunnen profiteren van een gunstige economische context en zullen (nog) niet worden beïnvloed door het voorstel van het Bazelcomité om een deel van de winst gerealiseerd in vette jaren opzij te zetten voor magere jaren. Op de beurs zal het KBC-aandeel een juk van zich afwerpen na de IPO van CSOB (verwacht in de lente) en is een verdere koersstijging mogelijk na een eventuele herziening van de voorwaarden voor de steun gekregen van de federale en Vlaamse regeringen. Wij bevestigen daarom ons aankoopadvies van november, maar raden u niettemin aan te wachten tot een terugval onder 35 euro. (C)

Door Cédric Boitte

2010 kondigt zich aan als een goed jaar voor KBC, ook al zal het heel wat uitdagingen met zich brengen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content