PPS IN DE PRAKTIJK

Laurenz Verledens vastgoedexpert bij Trends

Succesvolle stadsvernieuwing is vandaag alleen nog mogelijk als de overheid en de privé-sector de handen in elkaar slaan. Alleen heeft men in ons land weinig (of slechte) ervaring met publieke-private samenwerking (PPS). Een uitzondering daarop vormt AMCV-CEMA ( Association du Management de Centre Ville – CEntrum MAnagement). Deze vzw is, zonder de term te gebruiken, al sinds 1997 actief op het terrein van PPS voor stads- en centrummanagement. Aanvankelijk werkte AMCV-CEMA alleen in Wallonië en Frankrijk, sinds kort is er ook interesse vanuit Vlaanderen (onder meer Antwerpen en Gent).

AMCV-CEMA brengt de verschillende partijen die belang hebben bij een levendige stadskern samen in een ‘cel centrummanagement’ (meestal onder de vorm van een vzw of een feitelijke vereniging). “Om tot een totale aanpak te komen, is het noodzakelijk zoveel mogelijk belanghebbenden bij het project te betrekken,” zegt Pierre Francis van AMVC-CEMA. “We definiëren daarom de publieke en de private sector zeer ruim.”

De private sector omvat onder meer vertegenwoordigers van de middenstand, grootwinkelbedrijven, banken, vastgoedmaatschappijen, uitbaters van parkeerterreinen, maatschappijen van openbaar vervoer, de kamer van koophandel. Bij de publieke sector niet alleen politieke verantwoordelijken maar ook mensen van de gemeentediensten (zoals stedenbouw en huisvesting) en de culturele centra. “Voor de continuïteit van het project is het belangrijk dat ook de oppositie vertegenwoordigd is,” merkt Pierre Francis op.

De leden van de raad van beheer van de cel gaan na het vaststellen van de doelstellingen op zoek naar een centrummanager. “Het is van cruciaal belang dat dit een neutrale persoon is,” gaat Pierre Francis verder. “Als hij of zij geassocieerd wordt met een van de verschillende partijen, mag je tegenkantingen verwachten.” Pierre Francis omschrijft de centrummanager als een schakel tussen de verschillende partijen, een bemiddelaar, maar ook iemand met een toekomstvisie. De centrummanager coördineert ook de acties van de verschillende werkgroepen (mobiliteit, investeringen, parkeerbeleid). Het heeft volgens Pierre Francis immers weinig zin iedereen bij alles te willen betrekken.

Zijn er op het terrein al concrete resultaten geboekt? Pierre Francis: “Voor Charleroi, waar we het langst bezig zijn, zien we de eerste resultaten. En dat zijn meetbare resultaten. Het aantal bezoekers aan de winkelstraten neemt opnieuw toe, het aantal leegstaande panden daalt. Maar centrummanagement vraagt tijd en een volgehouden inspanning.”

Laurenz Verledens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content