Plopsa-CEO ontkent aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag

Steve Van den Kerkhof © Getty Images

Steve Van den Kerkhof, CEO van pretparkengroep Plopsa, ontkent in een reactie aan De Tijd de aantijgingen van tientallen ex-werknemers over een doorgedreven 24/7-cultuur, vernederingen en verdeel- en heerstactieken.

Van den Kerkhof zegt in die reactie nooit klachten gekregen te hebben over de elementen waarover De Tijd zaterdag bericht. Studio 100 heeft Christine Mussche aangesteld om de bedrijfscultuur te onderzoeken.

Leidinggevenden kunnen hun werktijd zelf organiseren, klinkt het. “Meerprestaties zijn een bewuste keuze van de leidinggevenden, in functie van de noodzaak op dat moment”, aldus Van den Kerkhof. Bij niet-leidinggevenden wordt de “cao van 50 uur per week en 11 uur per dag strikt nageleefd.” Hij ontkent ook ten stelligste dat mensen vernederd of geviseerd worden tijdens ‘harde meetings’.

“Ook scheldpartijen zijn volledig uit den boze. Wel is er een zeer grote bezorgdheid over alles wat met veiligheid en procedures te maken heeft. Persoonlijk doe ik hierop nooit toegevingen, en wordt hierop dan ook steeds gereageerd. Bij sommige directeurs of managers kan dit ‘hard’ overkomen.” 

Wel is het zo, zegt Van den Kerkhof, dat afdelingen met nieuwe directeurs of managers, of afdelingen die niet performant presteren, “veel meer door mezelf van nabij opgevolgd, en indien nodig bijgestuurd” worden.”In geen geval worden afdelingen en/of personen tegen elkaar opgezet, en/of roddels door mezelf verspreid.”

Tot slot zegt de pretparkentopman ook dat hij nooit klachten ontving. “Noch intern (via ondernemingsraad, preventiecomité of syndicale delegatie), noch via onze interne vertrouwenspersoon, noch via onze externe preventiedienst Liantis. Ook de welzijnsenquêtes waren altijd positief.”

De krant sprak tussen november 2022 en februari 2023 met 52 mensen. Het gaat voornamelijk om voormalige werknemers van diverse afdelingen. 45 van hen getuigen over incidenten met het management tussen 2003 en vandaag. “Helaas kan niet iedereen mee in de snelle groei van Plopsa, en leidt dit klaarblijkelijk tot ongenoegen”, zegt de Plopsa-CEO nog.

Uit de gesprekken komt een patroon naar voren van grensoverschrijdend gedrag. Steve Van den Kerkhof, de CEO van Plopsa, wordt aangewezen als de aanjager, ondersteund door zijn twee directeurs. De getuigen hebben het over scheldpartijen, beledigingen, een doorgeschoten 24/7-werkcultuur waarbij vakantiedagen en rustperiodes niet worden gerespecteerd, pesten en mensen tegen elkaar opzetten.

Mussche: “Geijkte kanalen om zaken aan te kaarten hebben blijkbaar niet gewerkt”

Advocaat Christine Mussche is door Studio 100 aangesteld om de bedrijfscultuur bij pretparkengroep Plopsa te onderzoeken, na getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag. “Studio 100 doet dat omdat ze vinden dat de geijkte kanalen om zaken aan te kaarten blijkbaar niet hebben gewerkt”, zegt ze.

Het is volgens meester Mussche niet de eerste keer dat ze een dergelijke rol op zich neemt. “Maar meestal haalt dat de media niet”, zegt ze. “Het is natuurlijk wel wat ongebruikelijk voor een advocaat, die normaal gezien bijna per definitie een subjectieve rol heeft, terwijl ik me in een dergelijke zaak meer op afstand houd. Ik ga ook niet zelf mensen beginnen te contacteren op zoek naar verhalen. Intern is aan huidige werknemers meegedeeld dat ze mij kunnen aanspreken. En nu de zaak publiek gekend is, weten ook ex-werknemers dat.”

Noch bij de interne vertrouwenspersoon van Plopsa, noch bij externe preventiedienst Liantis kwamen klachten binnen over het grensoverschrijdend gedrag waarover wordt getuigd in De Tijd. “Studio 100 wil daarom nu iemand inschakelen zonder direct contact met Plopsa, om te onderzoeken hoe het er daar aan toe gaat”, geeft Mussche aan.

“Ik zal daar een analyse van maken en dat rapport overmaken aan Studio 100, maar verder zal ik met de resultaten geen stappen ondernemen, dat is aan het bedrijf.”

Mussche wil nog niet inhoudelijk ingaan op het dossier, in afwachting van haar verdere onderzoek.

Partner Content