Planbureau: ‘Invoering van belasting op grote vermogens kan een deel van de middenklasse treffen’

© Getty Images

De invoering van een belasting op grote vermogens is niet zonder risico’s en vergt een ingewikkelde afweging. Dat blijkt maandag uit een studie die het Federaal Planbureau door de ULB liet uitvoeren. Aan de ene kant bestaat er een risico op belastingontduiking en -ontwijking, aan de andere kant zou de middenklasse getroffen kunnen worden.

Uit de analyse blijkt onder meer dat het bepalen van het nettovermogen in België niet makkelijk is. “Het is relatief eenvoudig om het nettovermogen kwalitatief te definiëren, maar een kwantitatieve schatting is veel moeilijker omdat er in België geen vermogenskadaster bestaat”, klinkt het. Een aantal componenten van het nettovermogen zijn bekend bij de FOD Financiën via bestaande belastingen, maar andere niet, met als grootste moeilijkheid de waardering van aandelen in niet-beursgenoteerde bedrijven.

Het Planbureau wijst ook op het belang van de modaliteiten van zo’n netto vermogensbelasting. “Empirische studies zijn het erover eens dat, naargelang van de definitie, belastingontwijking of -ontduiking kan voorkomen, vooral op korte en middellange termijn. Op de langere termijn zullen er waarschijnlijk andere potentiële effecten tot uiting komen, waaronder effecten op sparen, arbeidsaanbod en migratie.”

Middenklasse raken

Daarnaast zou de invoering van een rijkentaks mogelijk ook aanzienlijke administratieve kosten met zich meebrengen en het risico op dubbele of zelfs driedubbele belasting van het vermogen van huishoudens. In het geval van België is er nog een derde risico dat verband houdt met de versnippering van de beleidsniveaus die verantwoordelijk zijn voor de vermogensbelastingen.

De studie concludeert daarom dat er een onvermijdelijke afweging gemaakt moet worden tussen rechtvaardigheid en efficiëntie van een vermogensbelasting. “Om de doelgroep van de grote vermogens te bereiken is het nodig om een hoge belastingdrempel in te voeren. Maar omdat hun vermogen meer bestaat uit activa die moeilijk te kwantificeren zijn, genereert dit echter mogelijkheden voor belastingontduiking en -ontwijking. Omgekeerd zou een bredere belastbare basis de mogelijkheden voor belastingconstructies verminderen en de ontvangsten van de belasting verhogen, maar dit zou een deel van de middenklasse kunnen treffen, die niet noodzakelijk de oorspronkelijke doelgroep was in de voorstellen om een dergelijke belasting in te voeren”, klinkt het.

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content