PACTA SUNT SERVANDA. VT4 nog niet op kabel

“We houden niet van dreigementen, we hebben totnogtoe altijd in een sfeer van overleg gewerkt en we willen dat ook blijven doen. Maar als VT4 wordt toegelaten op de kabel, dan zullen wij van de Vlaamse Gemeenschap een schadevergoeding eisen voor het doorbreken van de aan ons toegekende exclusiviteit voor de uitbating van een commerciële tv-zender in Vlaanderen. Er zal rekening moeten gehouden worden met de investeringen die we hebben gedaan, met onze huidige omzet en met de mindere inkomsten die we door de komst van VT4 oplopen. ” Dat vertelt de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM), bij monde van voorzitter Rik De Nolf.

In de loop van de komende dagen wordt van minister Weckx een beslissing verwacht omtrent het al dan niet toelaten van de commerciële televisiezender VT4 (van het Anglo-Skandinavische SBS) op de Vlaamse kabelnetten. Vorige week formuleerde een komitee van experts in dat verband een negatief advies aan de Vlaamse Mediaraad, die op zijn beurt de minister advizeert. De Mediaraad zelf gaf vrijdag een “verdeeld advies”.

Pacta sunt servanda, stelt De Nolf. “In het kabeldekreet van ’87 werden ook op beperkende wijze de motieven opgesomd die aanleiding zouden kunnen geven tot het doorbreken van de aan VTM toegekende exclusiviteit. Welnu, daarvan kan er momenteel geen enkel worden ingeroepen. Wij hebben aan ons lastenboek voldaan. De VTM-aandelen zijn voor de meerderheid in handen van de Vlaamse pers, en de omroep is een sterke motor van de Vlaamse audiovisuele industrie, wat we aantoonden in onze studie over de impact van vijf jaar VTM op het AV-landschap (oktober ’94). Bovendien : de exclusiviteit die in het kabeldekreet voorzien was, werd door de Europese Kommissie niet als een inbreuk op de Europese regelgeving beschouwd, en kan dus ook op die gronden niet worden aangevochten. “

VT4 beroept zich op zijn Britse zendvergunning (een non-domestic broadcasting license, zónder frekwentie in Groot-Brittannië) en op het “vrij verkeer van diensten”, om te poneren dat minister Weckx de Vlaamse kabeldistributiemaatschappijen niet kan verbieden het VT4-signaal te verdelen. Andere zenders met een gelijkaardige vergunning (zoals CNN, MTV, NBC Super Channel) zijn immers ook toegelaten op de kabel. Volgens VTM-ondervoorzitter Karel Huysmans gaat de vergelijking niet op, omdat die zenders voor een paneuropees publiek uitzenden, met inbegrip van het land dat de vergunning verleende, en dat dus volgens de EU-richtlijnen ook toezicht dient te houden. “Ten eerste : hoe zou de Britse overheid toezicht kunnen houden op de (Nederlandstalige) programma’s van VT4 ? En ten tweede, VT4 maakt een U-bochtkonstruktie : het is in se een op Vlaanderen gerichte zender, die zich als Britse vennootschap vermomd heeft om te ontsnappen aan de in Vlaanderen geldende juridische bepalingen. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft in het verleden uitdrukkelijk bepaald dat wie zo’n U-bocht konstrueert, zich ten onrechte beroept op het Europees Recht. “

We belden ook met VT4, om de visie van topman Carlo Gepts te horen, maar kregen van die kant geen antwoord.

ZELFZEKERE REKLAMECAMPAGNE VAN VT4 Laat minister Weckx VT4 toe op de kabel, dan claimt VTM eenschadevergoeding van 20 à 25 miljard frank van de Vlaamse Gemeenschap.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content