OVERHEID

De overheid ontdekt het net. Op heuse on-lineverrichtingen is het vaak nog wachten, maar de overheidsdiensten zijn nu echt wel uit de startblokken geraakt – de ene dienst al wat vlotter dan de andere.

FEDERALE PORTAALSITE

www.belgium.be

Administratieve vereenvoudiging stond met stip in het programma van de regering- Verhofstadt I, maar voor het tastbare sluitstuk van dat werk (de ondernemingsloketten over alle bestuursniveaus heen) is het nog wachten tot 1 juli 2003. Het is zelfs de vraag of die datum gehaald wordt. Bij het ter perse gaan waren de webadressen van die loketten nog niet eens gepubliceerd (evenmin als de erkenningen) en moesten er nog tal van problemen worden opgelost. In afwachting zijn de schaarse elektronische bedrijfstoepassingen her en der verspreid en hun adressen niet altijd even onveranderlijk, u bent gewaarschuwd.

Voor federale materies maakt de federale portaalsite het u gemakkelijk door op het openingsscherm heel duidelijk de titel Online Diensten te plaatsen, links bovenaan. Dat geeft meteen een overzicht van wat op federaal niveau al beschikbaar is aan echte verrichtingen, verdeeld over de categorieën burgers, bedrijven en ambtenaren. Alle diensten in de categorie bedrijven hebben terwijl we dit schrijven nog te maken met aangiftes in de sfeer van de sociale zekerheid. Nieuwe toepassingen, zoals aanvragen van een nummerplaat, starten van een onderneming of overheidsopdrachten zijn aangekondigd. De burger mag zich verheugen op Tax on Web (www.belgium.be/taxonweb), dat de belastingaangifte on line laat doen, zij het voorlopig alleen voor Deel I (werknemers, gepensioneerden).

De federale webstek bevat een massa informatie en de ordening is uitstekend. De knop sitemap, een inhoudstafel, is een bruikbaar alternatief zoekpad. Erger u dus niet al te zeer aan items als steunmaatregelen (zie onder bedrijven en bedrijf starten), die bij het in druk gaan – hoe formuleren we dat beleefd? – nog onvolledige resultaten gaven.

+ Veelbelovend.

– Sommige diensten vragen een registratie met behulp van identiteits- en sis-kaart. Bovenop vergen sommige toepassingen, zoals de elektronische belastingaangifte, een token. Dat is een kaartje met daarop een lijst paswoorden, waarvan u het juiste moet intikken. Dat kaartje wordt met de post naar uw officiële adres gezonden. Dat is dus wachten. Bedrijfstoepassingen zoals de BTW-aangifte vergen zelfs een klasse 3 digitaal certificaat, waarvoor u zich persoonlijk bij de registratie-autoriteit moet melden. Veiligheid heeft zijn prijs.

FORMULIEREN FEDERALE OVERHEID

www.vereenvoudiging.fgov.be/sav/formulaires/nl/federal.asp

De site van de federale overheid die zich ontfermt over de administratieve vereenvoudiging biedt zowat 200 formulieren, nogal verwarrend gerangschikt volgens overheid, onderwerp en “niveau van interactiviteit”.

ONDERTUSSEN IN AMERIKA

firstgov.gov

Hét voorbeeld: Firstgov is de portaalsite van de Amerikaanse overheid.

Opleidingscheques

www.vlaanderen.be/opleidingscheques

De eerste Vlaamse on-linetoepassing waarvoor geen papieren alternatief meer bestaat. Opleidingscheques geven Vlaamse bedrijven en bepaalde vrije beroepen recht op 50 % subsidie bij erkende opleidingsverstrekkers. Er is een plafond van 200 cheques per 12 maanden. U moet eerst een klantennummer aanvragen. Als uw gegevens zich niet in de database van de Vlaamse Gemeenschap bevinden, moet u eerst een formulier printen en posten.

Adviescheques

www.vlaanderen.be/adviescheques

Zelfde principe als de opleidingscheque, alleen wordt hier bedrijfsadvies gesubsidieerd. De registratieprocedure vraagt heel wat informatie over uw onderneming. Login en paswoord worden met de post opgestuurd.

ONROERENDE VOORHEFFING

www.onroerendevoorheffing.be

De website die het bedrag van uw onroerende voorheffing berekent.

Ondernemen

www.ondernemen.vlaanderen.be

Het onderdeel van de portaalsite Vlaanderen.be dat de hele levenscyclus van een onderneming begeleidt. Bevat een volledige startersgids en de mogelijkheid om formulieren voor onder meer de aanvraag van milieu- en bouwvergunningen te downloaden.

CONJUNCTUURINDICATOREN

statbel.fgov.be/indicators/home_nl.asp

Verdienstelijke site van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, met een groot aantal conjunctuurindicatoren.

EUROPESE DOCUMENTEN

www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_en.htm

Informatie van de Europese overheden over de publieke verspreiding van interne documenten.

Raphael Cockx / raphael.cockx@trends.be / Bruno Leijnse / Robert van Apeldoorn / robert.van.apeldoo

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content