OOK EUROPA HEEFT ZIJN KARTELKRAKERS

Net als hun Amerikaanse tegenhangers zijn de Europese kartelkrakers stoutmoediger en actiever geworden. Er heeft zich een sterke stijging van de activiteit voorgedaan sinds een nieuwe mededingingscommissaris, de Italiaan Mario Monti, in september vorig jaar het roer overnam.

De Europese Commissie heeft in de voorbije tien jaar slechts dertien fusies formeel geblokkeerd, maar drie van die beslissingen werden door Monti getroffen.

Ambtenaren in de Commissie beweren ten stelligste dat Monti niet een meer interventionistisch beleid voert. Wel zou de Commissie meer te doen hebben omdat het aantal fusies zo snel toeneemt. In tegenstelling tot de Amerikanen, die een fusie moeten aanvechten voor de rechtbank, heeft de Commissie de macht om fusies te blokkeren – al beschikt ze na de betekening over amper vier maanden om dat te doen. Tegen haar beslissingen kan beroep worden aangetekend bij het Europees Hof van Justitie, maar dat gebeurt zelden wegens de kostprijs en de tijdsdruk.

De verstrengeling van de Amerikaanse en Europese markten brengt mee dat steeds meer fusies tegelijkertijd Amerikaanse en Europese onderzoeken uitlokken. Europese ambtenaren leggen er de nadruk op dat zij nauw samenwerken met hun Amerikaanse collega’s.

De grootste transatlantische antitrustrel deed zich voor in 1997, toen de Amerikaanse antitrustautoriteiten een fusie van Boeing en McDonnell Douglas de zegen wilden geven, maar de Commissie ze wou blokkeren. Uiteindelijk haalde de fusie het. Sindsdien, aldus een ambtenaar van de Commissie, “hangen we voortdurend aan de telefoon om zaken te bediscussiëren met onze Amerikaanse collega’s bij de Federal Trade Commission ( FTC) en het ministerie van Justitie. De procedures zijn niet altijd dezelfde, maar het beleid is dat wel.”

Zou daarin verandering kunnen komen? Sommige Amerikaanse ambtenaren vinden dat de Europese Unie nu al agressiever is dan zij. Monti houdt er bovendien een conservatieve visie op de nieuwe economie op na en houdt vol dat de oude regels nog steeds gelden. Hij gelooft niet dat een tijdelijk monopolie een noodzakelijke beloning is voor de vernieuwers op de nieuwe markten. Als er in Amerika een verschuiving komt naar meer tolerantie, zou Europa wel eens erg onbehouwen kunnen overkomen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content