ONDER DOKTERS

Grote ideeën realiseren begin je best in ’t klein. In vier steden begeleidt het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde samenwerkingsprojecten tussen huisartsen en specialisten.

Systematische samenwerking tussen huisartsen en specialisten: het lijkt een verre droom, maar in vier steden is het realiteit geworden, onder begeleiding dan nog wel van acht artsen van de Dienst Volksgezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. “Wij hebben als geen ander ervaring met coördinatie van gezondheidszorg, zij het dan in de tropen,” zegt Xavier de Béthune, één van de acht artsen. “Waarom die kennis niet gebruiken voor België?”

Het begon allemaal in 1994, toen Jacques Unger, specialist van het Brusselse ziekenhuis César De Paepe met enkele collega’s en huisartsen (die regelmatig naar César De Paepe doorverwezen) geregeld samenkwam om een aantal problemen bij hospitaalopname van patiënten te bespreken. De bal ging aan het rollen toen een neef van Unger, professor volksgezondheid Jean-Pierre Unger van het ITG, een voordracht gaf over deze samenwerking. “Gelijkaardige groepen van huisartsen en specialisten in Gent en Antwerpen vroegen ons toen om begeleiding,” zegt de Béthune. “Van minister van sociale zaken Magda De Galan kregen we een subsidie van 8,7 miljoen. Het is een project voor vier jaar, waarbij we in alle regio’s zo’n Sylog (Systeem van Lokale Gezondheidszorg) willen starten. Wij zijn nu een jaar ver en er zijn al Sylogs in Gent, Antwerpen, Aat en Brussel (waar de groep van Jacques Unger zich verlegd heeft naar het Centre Hospitalier Molière-Longchamps).”

Wat gebeurt nu concreet in zo’n Sylog? “Neem Gent,” zegt de Béthune. “Daar vormen specialisten van het ziekenhuis Sint-Lucas een sylog met huisartsen van het wijkgezondheidscentrum De Sleep. Ze bekijken hoe de opname van patiënten van De Sleep in Sint-Lucas beter had kunnen functioneren: was de zieke wel of niet verwezen door De Sleep en waarom? Was hospitalisatie nuttig? Werd van de informatie van de huisarts gebruik gemaakt, werd hij op de hoogte gehouden? Wij willen huisartsen en specialisten doen samenwerken zonder dat de ene groep de les spelt aan de andere. Maar wij zeggen niet wat mag en wat niet mag.”

Realiseren de sylogs in stilte het idee van echelonnering, waarbij een patiënt aangemoedigd wordt eerst een huisarts te raadplegen vooraleer zich te richten naar een specialist? “Wij hebben daartoe geen vooropgzet plan,” zegt de Béthune. “Maar de sylogs doen de relatie tussen huisartsen en specialisten verbeteren, en dat zal leiden tot een groter besef van het nut van echelonnering. Het moet vanuit de artsen zelf groeien.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content