Onbekende gezichten

Jo Lernout, Pol Hauspie en John Duerden: die namen en de bijbehorende gezichten kent u wellicht. Maar wie doet wat net onder die top van L&H?

Op de recente internationale persconferentie waar Lernout & Hauspie (L&H) antwoordde op de aantijgingen van The Wall Street Journal (zie omslagverhaal, blz. 18) zat mede-oprichter en co-gedelegeerd bestuurder Jo Lernout als enige Belg vooraan; Pol Hauspie was door jetlag en ziekte overmand. Die ene Belg werd geflankeerd door twee Amerikanen: John Duerden, sinds enkele weken president & chief executive officer (CEO), en Allan Forsey, senior vice-president of Finance and Corporate Planning. Een teken van veranderende ’transatlantische’ machtsverhoudingen binnen het bedrijf?

We willen geen overhaaste conclusies trekken uit wat misschien ’toevalligheden’ zijn. Maar zeker is dat John Duerden de overnamemachine die L&H de voorbije jaren onder zijn voorganger Gaston Bastiaens is geweest moeilijk ordelijk zal kunnen integreren zonder ook de structuren en hiërarchie te hertekenen. Het is een publiek geheim dat bij L&H wel vaker departementen op verschillende plekken in het bedrijf aan min of meer identieke projecten of ontwikkelingen bleken te sleutelen zonder het van elkaar te weten. “Duerden doet nu samen met Joseph Skrzypczak – als chief operating officer de rechterhand van Duerden bij het begin dit jaar overgenomen Dictaphone – wat Bastiaens te weinig deed: kijken waar de doublures zitten, en die straks allicht wegsnoeien,” zegt een anonieme bron.

Geruchten over een ‘machtsstrijd’ binnen het bedrijf (met Duerden in een sterke positie, “want als die weggaat, stuikt de koers helemaal in elkaar”) kregen we niet door voldoende onafhankelijke bronnen bevestigd.

L&H was zichzelf overigens al aan het herstructureren: in oktober vorig jaar werd aangekondigd dat het bedrijf drie ‘business units’ zou opzetten die op termijn verzelfstandigd konden worden. Inmiddels zijn dat er al vier geworden: 1) Globalization & Internet Translation, 2) Enterprise & Telephony Solutions, 3) Applications, en 4) Healthcare. (Die laatste maakt overigens duidelijk dat L&H voor zijn producten meer en meer een verticale marktbenadering hanteert.) Een vijfde, Automotive, kan eventueel ook tot volwaardige business unit uitgroeien, “maar dat bekijken we momenteel met CEO John Duerden,” zegt Patrick De Schrijver, president van die eenheid.

Een crisissituatie en een nieuwe CEO, bovenop een reeds aan de gang zijnde ‘hertimmering’: het maakt er de zaken ook intern voorlopig niet duidelijker op. Onze vraag aan de pr-dienst van L&H in de Ieperse hoofdzetel om een overzicht te krijgen van de namen, titels en domeinen in het managementniveau net onder Jo Lernout, Pol Hauspie en John Duerden, kon pas “na het inwinnen van informatie bij onze Amerikaanse vestiging” beantwoord worden. Bestaan er veel bedrijven die niet à la minute de structuur van het senior management kunnen uittekenen?

Wist u dat Lernout & Hauspie drie gedelegeerd bestuurders telt? Oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie zijn er daar twee van. De derde is… nee, niet de nieuwe CEO John Duerden, maar wel Nico Willaert. Die man opereert al jaren mee aan de top, maar treedt zelden of nooit voor het voetlicht. Hij staat bekend als een uitstekend onderhandelaar met ongelooflijke verkopersneus. Het uitwerken van de structuur van de language development companies, waarrond recentelijk veel te doen is geweest, mag volgens een bron dicht bij de onderneming in hoofdzaak op het conto van Willaert geschreven worden.

Willaert is sinds 1991 bij het bedrijf betrokken. Eerst als aandeelhouder in de L&H Holding van Jo Lernout en Pol Hauspie. Later, vanaf september 1992, als voltijds manager in het dagelijks beleid. Hij bracht bij zijn intrede flink wat zakenervaring in het Verre Oosten mee, erg bruikbaar voor L&H dat daar de markt wilde aanboren. Die had hij opgedaan als algemeen manager van het Mechelse Pauwels Contracting. Willaert had ook goede relaties in politieke en bancaire kringen. Zo was hij het die er – via Eddy Wauters van de toenmalige Kredietbank – in slaagde L&H binnen te loodsen bij Salomon Brothers, een van de grootste Amerikaanse investeringsbanken, met het oog op een private plaatsing in de VS. En het was ook Willaert die Lernout & Hauspie bij Paribas bracht, dat bij Pauwels Trafo jarenlang hoofdbankier was voor de financiering van de internationale operaties, en dat in de eerste helft van de jaren negentig ook voor L&H de hoofdbankier zou worden. Hij betrok tevens Maurits Wollecamp, voorzitter van Paribas bank, als informeel adviseur bij het beleid van L&H.

Een andere

Belgische steunpilaar van het bedrijf is senior vice-president Bert Van Coile, ook al een man van (bijna) het eerste uur, die vandaag tevens president is van L&H Technologies, zeg maar Onderzoek & Ontwikkeling. “Een toponderzoeker,” zeggen waarnemers. Of nog: “Een cruciale figuur in het technologiegebeuren van L&H.” Van Coile kwam in 1989, twee jaar na de start, bij het bedrijf, als jonge doctorandus van de Gentse Universiteit, waar hij als assistent op het lab van professor Van Wormhoudt de PC-stem had ontwikkeld, de eerste Nederlandstalige spraaksynthesizer op de markt die ingetikte tekst omzette in spraak. L&H betaalde destijds 3 miljoen frank voor een exclusieve licentie op die tekst-naar-spraak-software van de universiteit, die Van Coile verder verfijnde binnen L&H.

Bij de ’top-Vlamingen’

die het bedrijf mee schragen horen voorts nog Carl Dammekens en Patrick De Schrijver, respectievelijk chief financial officer en president L&H Automotive unit, en allebei senior vice-president. Dammekens kwam in 1990 over van bij het toenmalige Price Waterhouse, en had in die beginjaren onder meer de – destijds essentiële – taak om bankiers en leveranciers op hun gemak te stellen wanneer betalingstermijnen niet werden nagekomen.

Jurist De Schrijver, specialist in intellectueel eigendomsrecht, kwam in 1991 aan boord. Van een juridische functie evolueerde hij naar het voorzitterschap van de divisie Speech and Language Technologies and Solutions Divisions, om drie maanden geleden president te worden van de Automotive Systems Division.

De vier aparte

business units die al als dusdanig erkend zijn, worden alle geleid door mensen die overgenomen bedrijven leidden of er werkten. Zo staat de Spaans-Belgische Florita Mendez (ex-bedrijfleidster van het Brusselse Mendez Translations, door L&H overgenomen in 1996) aan het hoofd van Globalization & Internet Translation. Ju-Chul Seo, oprichter en voorzitter van het vorig jaar overgenomen Koreaanse Bumil, leidt Enterprise & Telephony Solutions. John Shagoury, nu voorzitter van de Applications-divisie, was voordien bij het in juni ingelijfde Dragon chief operating officer en president. Rob Schwager, vandaag aan het hoofd van Healthcare Solutions, was general manager ‘voice systems’ bij Dictaphone.

Eén Belg

moeten we zeker nog vernoemen, al zit die niet in het management noch in de raad van bestuur: Louis Verbeke, partner in advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke. Sinds een kapitaaloperatie in 1994 behartigt dat kantoor de juridische belangen van L&H. Van Verbeke is ook geweten dat hij persoonlijk heeft geïnvesteerd in L&H Holding, de houdstermaatschappij waarlangs ook Jo Lernout en Pol Hauspie het grootste deel van hun belang in L&H aanhouden. “Verbeke is vandaag de enige Belg naar wie Jo Lernout en Pol Hauspie nog luisteren,” wordt door sommigen beweerd. Maar de man zelf noemt die stelling volstrekt onjuist.

De raad van bestuur, die in principe viermaal per jaar bijeenkomt in België, telt momenteel zestien leden. Statutair kunnen er dat maximaal zeventien zijn, waarvan L&H Holding NV (een entiteit gecontroleerd door de heren Lernout en Hauspie) er negen mag aanwijzen. Een opvallende recente ‘verdwijning’ (nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) is die van Fernand Cloet, de West-Vlaamse ondernemer die in de eerste helft van de jaren ’90 een zeer belangrijke rol speelde in de financiering van L&H. Die legde in april zijn bestuursmandaat neer.

Eén bestuurder wordt aangewezen door de Gimv, zolang die minstens 3,33% van de aandelen aanhoudt. Voor de Gimv zetelt Gerard Van Acker. Ook die andere belangrijke aandeelhouder Microsoft heeft ‘zijn’ bestuurder: Bernard Vergnes, chairman van Microsoft Europe. Maar de internationaal meest bekende bestuurder is zonder twijfel de Nederlander Roel Pieper, onder meer ex-CEO van TandemCorp. Pieper is sinds vorig jaar bestuurder, en ook vice-chairman van de raad van bestuur. Hij zetelt mee in het zowat maandelijks vergaderende executive committee, samen met Jo Lernout, Pol Hauspie, Nico Willaert en John Duerden. Pieper mag in kranteninterviews dan wel eens vergeten L&H te vermelden in zijn mandatenlijst, dat neemt niet weg dat híj

RAF PAUWELS

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content