Nog meer strafprocessen

Willy Van Damme medewerker Trends

De uitspraak in het proces rond Superclub en KS is een zware afstraffing geworden voor Maurits De Prins en zijn jurist Charles Cool. Maar dit is nog maar het begin van een reeks correctionele rechtszaken die tegen hen loopt.

M aurits De Prins en zijn juridische topmedewerker Charles Cool werden in de zaak Superclub/KS tot effectieve celstraffen veroordeeld, en daarmee is de eerste fase van het spectaculairste proces tegen het duo voorbij. De zaak zal in Antwerpen bij het hof van beroep verder worden behandeld. Ondertussen wacht de heren van Superclub nog een resem andere correctionele processen.

Het belangrijkst is ongetwijfeld de zaak van het bedrijvenkluwen rond het Mechelse facilitaire tv-bedrijf Lavithas, dat in september 1992 over de kop ging. De beschuldiging is hier het frauduleus ‘ontlenen’ van 1,5 miljard frank aan spaargelden van de Antwerpse spaarkas Luc Thibaut & Co Financiers NV. Een andere beschuldiging luidt bendevorming, waardoor de strafmaat kan oplopen tot tien jaar. Deze zaak is momenteel in behandeling voor de Mechelse raadkamer. Naast De Prins en zijn ex-zakenpartner Marc De Schutter, die in Hasselt drie maanden met uitstel kreeg, bestaat het rijtje gedaagden onder andere uit Jan Maes (de gewezen financiële directeur en bestuurder van Superclub), zijn schoonbroer en ex-Superclubmedewerker Pol Potvin, ex-Superclubboekhouder Mark Leermakers en Guido Van Belle (een partner van Superclub en gewezen handelaar in filmrechten).

Een tweede tegen De Prins lopende strafzaak draait rond het faillissement van de vennootschappen Pyramid Invest NV en Astro Masters NV. De zaak is de kamer van inbeschuldigingsteling voorbij en wacht op een datum voor de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg. Hier zijn de beschuldigingen eenvoudige bankbreuk en inbreuken op de vennootschapswet.

Een derde dossier is dat rond fiscale fraude bij Superclub. Naast De Prins worden ook zijn schoonbroer Freddien Hoof en Jan Maes verdacht. Dit zou volgens Maes licht wegen en zou wachten op verzending naar de Antwerpse raadkamer.

Een vierde dossier in Antwerpen gaat over de leningen die De Prins deed voor zijn avonturen rond Amerikaans vastgoed. Dit zit voor de Antwerpse kamer van inbeschuldingingstelling, die extra onderzoeken beval, met als aanklacht verduistering. Gedaagde is hier naast De Prins ook zijn trouwste compagnon Robert Scheers, bestuurder van het eerste uur bij Superclub.

Een vijfde strafzaak tegen De Prins gaat over een lening van 1,5 miljoen dollar ten voordele van de Ierse tekenfilmstudio Don Bluth, met borgstelling van Superclub. Die werd op 24 december 1990 gedaan door Jozef Delcroix via zijn Luxemburgse schermvennootschap Europe Finance et Participations SA. De zaak is het gevolg van een klacht van Superclub en zit in Hasselt. Dit onderzoek is vrijwel afgerond en wacht op versturing naar Antwerpen.

Tegen Marc De Schutter loopt in Antwerpen nog een onderzoek naar de verdwijning van zijn ex-vriendin Vera Van Laer. Hier is de verdenking moord. Verder is er in Turnhout nog een onderzoek rond accijnsfraude met brandstof rond het door De Schutter kort bestuurde Kempenaers Brandstoffen NV.

Ten slotte moet jurist Charles Cool zich nog verantwoorden, samen met Paul De Cock, een andere schoonbroer van De Prins en ex-Superclubdirecteur, wegens het faillissement van de NV Tira Beleggings- & Exploitatiemaatschappij. Hier luiden de aanklachten bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrifte. Deze zaak komt op 31 mei in Antwerpen voor. Vooral om juridisch-technische reden bleven al die zaken in de wachtkamer tot de grootste zaak gepasseerd is.

Willy Van Damme

Partner Content