NIEUWE ADEM

De werknemers van Philips, Carcoke en BN-Bombardier zullen hun oren amper geloven : de Brugse economie herademt.

C arcoke gaat dicht, BN staakt, Philips delokaliseert : Brugge incasseert de ene bedrijfsopdoffer na de andere. En toch herademt de Brugse economie : er worden in de regio meer arbeidsplaatsen geschapen dan dat er worden geschrapt. Tussen 1993 en 1994 steeg het aantal werkgevers in de Brugse regio met 1,75 % ; het aantal jobs met 0,37 %. Meer nog : de investeringen in de Brugse regio stegen tussen 1993 en 1994 met 5 %, terwijl de werkloosheid met 8 % afnam.

Opmerkelijke gegevens bijeen gesprokkeld in het jaarverslag ’95 van de Kamer van Handel en Nijverheid van Noord-West-Vlaanderen. De economische situatie van de Brugse regio is, zoals in de hele provincie, beter dan ze lijkt ; zo meent de Kamer. Vooral dan in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Zo kende Vlaanderen tussen 1993 en 1994 nog een stijging met 11 % van het aantal faillissementen, in de regio Brugge werden in ’94 2 % minder falingen genoteerd. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen in de regio steeg tussen 1990 en 1993 met 36 %, maar daalde in 1994 dan weer met 8 %. Het aantal erkende havenarbeiders in Zeebrugge ooit toch gebombardeerd tot dé economische motor van de regio groeide in 1995 met 2 % tot 973. Bovendien werkten de dokwerkers in 1995 ook 4 % meer dan in 1994.

Toch is ook de Kamer niet één en al optimisme. De industrie in Brugge en omgeving brokkelt immers in snel tempo af. De algemene tewerkstelling mag dan al sinds 1990 niet meer zijn gezakt ; in de Brugse industrie verdwenen de voorbije jaren één op vijf jobs. Eind 1994 werkten in de Brugse industrie nog 16.949 mensen ; eind 1990 waren er dat nog 21.164. Dit verlies wordt bovendien amper gecompenseerd door een beperkte jobaangroei (van 7,03 %) in de Brugse dienstensector : van 59.322 jobs in 1990 naar 63.488 in 1994.

Bovendien steeg de omzet van de Brugse bedrijven tussen 1994 en 1995 met amper 0,27 % ; in de rest van West-Vlaanderen bedroeg die stijging 5,63 %.

Hoe de Brugse toekomst kleurt ? Wel, de Kamer hoopt het Brugse tot een headquarterzone te kunnen transformeren : Brugge moet, via haar goed uitgebouwde tertiaire sector, die bedrijven kunnen opvangen die zich bezighouden met alles wat geen productie is. Het lijkt zowat de enig mogelijke uitweg voor de regio temeer daar ook de toeristische sector gestaag achteruitboert : met 2 % in ’93, 3 % in ’94 en 0,7 % in ’95. De daling van de Zeebrugse containertrafiek met 14 % in 1995 maakt het reeds weinig rooskleurige Brugse prentje enkel nog maar wat grauwer.

BRUGGE Steeds minder toeristen, steeds minder industrie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content