Niet wat de directie had gehoopt

Luc Huysmans senior writer bij Trends

Joachim Coens is benoemd tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder van het Brugse havenbestuur. Daarmee slaat het gemeentebestuur de wil van de directie en de beginselen van corporate governance in de wind.

In de nota rond corporate governance waaraan de regering van premier Guy Verhofstadt ( VLD) momenteel werkt, is de scheiding van de functies van voorzitter en chief executive officer/gedelegeerd bestuurder een van de kernpunten. Maar wat besliste het Brugse gemeentebestuur vorige week? Dat Joachim Coens voorzitter én gedelegeerd bestuurder van het havenbestuur MBZ (Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen) mag worden.

Bij de directie van MBZ leefde het idee om de twee functies te splitsen zeer duidelijk. Ze troosten zich met de wetenschap dat er slechtere kandidaten mogelijk waren dan de burgerlijk ingenieur bouwkunde en oud-kaderlid van bouwreus Besix. Coens was ook mede-indiener van het nieuwe havendecreet en wil het belang van de haven voor de regio en de maatschappij duidelijker uitdragen.

Coens zelf vraagt bedenktijd voor hij de structuur in vraag wil stellen. “Momenteel is de MBZ nog een NV naar publiek recht. De aandelen van het Vlaams Gewest moeten volgens het havendecreet worden overgedragen aan de stad Brugge, wellicht in maart of april. Wanneer dat gebeurt, kan misschien ook dit element worden geëvalueerd. Maar ik wil in de eerste plaats een goed team vormen met de huidige directie.”

Burgemeester Patrick Moenaert, die een CVPSP-coalitie leidt, wijst op de zeer goede ervaringen in het verleden. Fernand Traen combineerde beide functies jarenlang. “Wat is het alternatief? Een politicus als voorzitter, maar alle macht bij de administratie?”

Dat lijkt ons juist de bedoeling van corporate governance: de bestuurders laten besturen, de bedrijfsleiding het bedrijf laten leiden. Moenaert: “De raad van bestuur moet de bevoegdheden bepalen die de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder toekomen, en daarnaast moet je een directiecomité hebben dat het dagelijks bestuur bepaalt. Onze soepelheid heeft zijn vruchten bewezen en dus zeg ik: never change a winning team.”

Behalve Coens verschijnt ook Dirk Michiels, een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Tewerkstelling Renaat Landuyt (SP), in het bestuur. Hij volgt André Decloedt op.

Luc Huysmans

Partner Content