Nederlanders scoren automatisch

Achter de nieuwe organisatievorm van NCM zit een ééngemaakte database die klanten toelaat zelf de kredietwaardigheid van hun handelspartners na te gaan.

De Nederlandse kredietverzekeraar NCM is in het offensief op de Belgische markt. Hij kan daarbij rekenen op een nieuw informaticasysteem dat zowel voor de verzekeringsnemer als voor NCM zelf veel efficiënter werkt.

Bedrijven die met NCM een kredietverzekeringsovereenkomst afsluiten, kunnen een aansluiting krijgen op het NCM Data Netwerk Systeem, waarlangs ze zelf de kredietwaardigheid van hun klanten of de stand van hun dossiers kunnen natrekken in de database van de verzekeraar. Het nieuwe systeem omvat informatie over 6 miljoen bedrijven en is daarmee omvattender dan het vorige met zijn 2,5 miljoen. Afhankelijk van het land en de sector kunnen nu tot 70-75 % van de kredietlimieten automatisch worden gescoord. Vroeger moesten leveranciers via fax of modem naar een kredietlimiet informeren, waarna men binnen NCM vaak zelf het beeld moest samenstellen. Commercieel directeur Ortwin Volcke van NCM België : “In meer dan 75 % van de gevallen moesten we dan uit andere databases informatie inwinnen. Voor de klant betekende dat, tegen cash leveren of een week wachten met een beslissing. Nu is de respons onmiddellijk.”

VAN 6 NAAR 1.

Het nieuwe informaticasysteem is het resultaat van de conversie binnen NCM van 6 verschillende IT-systemen (IT = informaticatechnologie) tot één uniforme database. NCM wil voortaan werken met één technisch platform. De database blijft op een mainframe staan, maar de ondervraging gebeurt via een client/server-systeem. Het jaarverslag over het “enerverende” jaar 1996 waarin NCM “verbouwd” werd, schat dat de IT-kosten door de reorganisatie gehalveerd worden “door op een meer doelmatige wijze om te gaan met de uitvoering van eisen en wensen ten aanzien van IT.”

Twaalfhonderd werknemers in 9 landen werken sinds mei op één database. Het is het grootste project dat ooit met een Oracle 7-database is uitgevoerd. Een 50-tal analisten heeft er 3 jaar aan gewerkt, zonder de 200 tot 300 werknemers van NCM zelf te rekenen, die zich twee jaar met de functionele definitie hebben beziggehouden.

“Als gevolg van overnames, hadden we verschillende databases in verschillende landen. Daarin vond je dan dezelfde debiteuren onder andere referenties terug. De vraag was, hoe kunnen we die databases mergen zodanig dat ze een consistent geheel vormen ?” aldus Volcke.

Daarop een antwoord geven was, zelfs met gespecialiseerde hulpmiddelen, een hele klus. “Zoiets moest door mensen van NCM zelf worden gedaan. Het vergt kennis over welke buyers bij elkaar moeten worden gevoegd,” legt IT-manager Jurgen Maene uit.

Het resultaat is nu wel een database waarmee NCM en zijn verzekeringsnemers een overzicht hebben van hun blootstelling aan groepen van bedrijven, aan sectoren en aan landen. “Vroeger hadden we ook wel een overzicht,” zegt Ortwin Volcke, “maar de gegevens zaten in verschillende databases en het integreren ervan vergde tijd.”

De NCM Groep kan met de nieuwe systemen nu zijn bedrijfsinformatie centraal inkopen wat opnieuw een besparing is en dezelfde dag nog beschikbaar stellen doorheen heel zijn netwerk. In de nieuwe database zit ook werkstroombeheer, zodat experts een case kunnen omschrijven en doorschuiven naar andere underwriters binnen de groep. “Dat alles leidt ertoe dat we ook intern sneller beslissingen kunnen nemen,” aldus Volcke.

MULTINATIONALS.

De scoringsdatabase is maar één element van wat binnen de groep het ” NCM 2000“-project heet. In het nieuwe systeem heeft NCM ook alle gegevens bijeengebracht die betrekking hebben op de polissen, een wetenschap die tot nog toe over aparte netwerken binnen landelijke vestigingen verspeid zat. Dat maakt het mogelijk om met multinationale ondernemingen bijvoorbeeld met hun Belgische coördinatiecentra omvattende herverzekeringscontracten voor een hele groep af te sluiten. Derde element van NCM 2000 is de database van de claims, waarin de schadegevallen worden gegroepeerd. Het nieuwe IT-systeem werkt in 5 talen, met 21 verschillende munten en is uiteraard klaar voor de euro.

Het geheel ondersteunt de grondige reorganisatie die NCM in 1996 heeft doorgemaakt (en waarbij de Nederlander een kleine 200 personeelsleden en 40 % van zijn kantoorruimte inboette). De kredietverzekeraar is overgestapt van een geografische structuur naar een systeem van business units, waarin de account de klant dus centraal staat.

NCM geeft de genomen maatregelen tot 1999 om zich te bewijzen. Momenteel vechten amper 5 groepen nog om de Europese markt : het Franse Euler (31 % en met Cobac goed voor 50 % van de Belgische markt), het Duitse Hermes (16 %, deel van Allianz), het Franse Coface (ook 16 %, deel van AGF), het Nederlandse NCM met 15 % en Gerling-Namur met 11 % (op basis van de cijfers van 1995). Volgens Ortwin Volcke heeft de competitie de gemiddelde premievoet in België in het jongste 1,5 jaar met 20-25 % omlaag gedreven. De doorgedreven automatisering is daar een antwoord op. Behalve kostenverlagend moet zij ook inkomensverhogend werken, onder meer door toe te laten op een winstgevende manier nieuwe segmenten aan te boren. NCM kijkt hierbij, net zoals Euler/Cobac of Gerling-Namur, naar de kmo’s, waarvan er volgens een enquête van Cobac, NCMV Internationaal en de Nationale Delcredere Dienst nog 39 % geen kredietlimieten hanteert tegenover zijn afnemers.

BNL

ORTWIN VOLCKE EN JURGEN MAENE (NCM BELGIE) Dankzij informatica nieuwe markten aanboren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content