MOEILIJK

NV NEEMT CV OVER.

De overname van de CV Limburgse Zuivelcentrale Lilac door de NV Konings Graanstokerij was een harde dobber. Voor de kandidaat-overnemers, doch evenzeer voor de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen (KBF). Deze zag voor het eerst na de pijnlijke overname van de Generale Maatschappij van België door het Franse Suez de door haar geïnspireerde wetgeving aangaande overnames (KB van 8 november 1989 met betrekking tot een openbaar bod tot aankoop en de wijzigingen in de kontrole van de vennootschappen) in werking voor een koöperatieve vennootschap. Op de koop toe verbiedt de wet een aandeelhouder van een koöperatieve vennootschap zijn aandelen te verkopen aan een niet-aandeelhouder.

Meer nog, er bleek niet één geïnteresseerde partij voor Lilac, maar meerdere, die elk om beurt een bod en tegenbod formuleerden waaraan de KBF telkens haar zegen moest geven, maar ook de raad van bestuur van Lilac.

OMSLACHTIGE PROCEDURE.

Een koöperatieve is een vennootschap met aandelen op naam, in het geval van Lilac 211.082 aandelen verspreid over zo’n 2700 boeren/melkveehouders. Om eigenaar van Lilac te kunnen worden, moest Konings aan 4 voorwaarden voldoen :

1. De Raad van Bestuur van Lilac moest Konings aanvaarden als aandeelhouder, wat op zich niet evident was want volgens de statuten van Lilac mogen alleen melkveehouders of groepen van melkveehouders aandeelhouder zijn.

2. Konings moest minimum 75,1 %, ofte 158.523 aandelen, kunnen bemachtigen aan 175 % van het op 31 december 1993 volgestorte bedrag per aandeel. Met dit bod van 175 % per volgestort aandeel (goedgekeurd door de raad van bestuur van Lilac op 19 december ’94, met een inschrijvingsperiode van 4 januari tot 8 februari ’95) trok Konings definitief het laken naar zich toe : de Belgische Zuivelunie (BZU), die de strijd om Lilac had ingezet op 24 september ’94, hield vast aan zijn bod van 100 % van het volgestorte bedrag per aandeel, Belgomilk bleef bij zijn bod van 126 %, Olympia NV ging tot 160 % doch trok dit bod in nadat Konings met een tegenbod van 175 % van het volgestorte bedrag per aandeel kwam. Met dit eindvoorstel was Lilac 243 miljoen frank waard voor Konings, dit terwijl het eigen vermogen van Lilac op 31 december ’93 77 miljoen frank bedroeg.

3. De bestuurders van Lilac moesten zichzelf ontheffen uit hun mandaat ten laatste 10 bankwerkdagen na de afsluiting van het laatste tegenbod. Dit gebeurde op donderdag 16 februari, doch de huidige bestuurders blijven in funktie tot de volgende algemene vergadering (waarvan de datum nog niet is vastgelegd). Pas dan zullen de nieuwe bestuurders worden benoemd.

4. De goedkeuring van de statutenwijziging door de raad van bestuur van Lilac, ook op 16 februari 1995. Het is niet uitgesloten dat de kersverse eigenaar de vennootschapsvorm ombuigt van CV naar NV. Ook een naamswijziging is waarschijnlijk. De merknaam Lilac hoort immers toe aan Inza, de komsumptiemelkproduktie-eenheid van BZU.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content