MERKINBREUK TE GOEDER TROUW

Ik ben verkoper van verschillende producten en word aangesproken wegens merkinbreuk. Ik heb de producten in kwestie nochtans te goeder trouw aangekocht. Kan ik ook in dat geval aansprakelijk worden gesteld?

Bij de vaststelling van een merkinbreuk wordt in principe geen rekening gehouden met de goede trouw van de persoon die de producten verhandelt. Dat geldt eigenlijk voor alle inbreuken op intellectuele rechten, zoals een merkinbreuk.

Het merkenrecht is in essentie een ‘negatief’ recht: een recht om anderen uit te sluiten. Het merk verleent aan zijn houder het recht elke derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, te verbieden het merk te gebruiken. Zelfs als u niet wist dat de producten die u aankocht om door te verkopen, namaakgoederen waren, kunt u toch aansprakelijk worden gesteld voor een merkinbreuk. U gebruikt dan immers een merk zonder toestemming van de merkhouder.

De rechtbank kan u op verzoek van de merkhouder een stakingsbevel opleggen. Dat belet u de namaakgoederen nog te verhandelen. Zo’n stakingsbevel houdt in dat u onmiddellijk elke verkoop van de namaakgoederen moet stoppen. Het kan ook inhouden dat u de namaakgoederen op uw kosten moet vernietigen. Bovendien kan een stakingsbevel worden gekoppeld aan een dwangsom. Dat betekent dat u een geldsom verschuldigd bent bij elke verdere verhandeling van de namaakgoederen. De dwangsom zal hoog zijn, zodat u wordt ontraden de namaakgoederen nog te verhandelen.

Wat de omvang van de verschuldigde schadevergoeding betreft, maakt de wet wel een onderscheid tussen een merkinbreuk te goeder trouw en een merkinbreuk te kwader trouw. De schadevergoeding bij een merkinbreuk bestaat uit twee delen: de gederfde winst en het geleden verlies. Bij kwade trouw is het mogelijk dat de schadevergoeding wordt vervangen of aangevuld met nog een straf. Er kan namelijk ook een vordering worden ingesteld die de maker van de inbreuk oplegt de winst die hij te kwader trouw heeft gemaakt te betalen. Wanneer u te goeder trouw hebt gehandeld, is die vordering niet mogelijk.

U kunt er maar beter goed op letten dat merkgoederen authentiek zijn wanneer u ze koopt. Het beste is de handelaar van wie u ze koopt een verklaring te laten afleggen dat dit zo is. Ook belangrijk is zo goed mogelijk overeen te komen dat de zakenpartner van wie u de goederen koopt, u zal vrijwaren in geval u toch zou worden aangesproken voor een merkinbreuk bij de doorverkoop van de goederen. U kunt in dat geval trachten uw eigen schade te verhalen op de handelaar met wie u het contract sloot en hem mee laten dagvaarden in de procedure die tegen u werd aangespannen door de merkhouder. Zo kunt u uw eigen schade trachten te beperken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content