MBA-RUCA

De lezersbrief in Trends van 5 juni 1997 over de Chinese studenten aan het Ruca is een zo onredelijke mengeling van verzinsels en verdachtmakingen die het management-onderwijs aan het Ruca onverdiend in diskrediet brengen dat wij ons verplicht voelen hierop te reageren.

Het Master in Business Administration programma dat aan het Ruca in de loop van 1996 voor de eerste keer voor Chinese deelnemers werd georganiseerd, is een aangepaste versie van het programma dat al jaren tot grote tevredenheid van de meeste deelnemers aan het Ruca wordt gedoceerd. Die inhoudelijke aanpassingen hadden uiteraard tot doel de vakinhoud dichter bij de realiteit van de Chinese studenten te brengen.

Het hele concept echter, dat gebaseerd is op principes zoals actieve deelname, case-study oriëntatie, praktijkgetuigenissen, verplichte en gecontroleerde aanwezigheid en permanente evaluatie, werd integraal en onverkort behouden. De bewering dat de opleiding een aaneenschakeling was van studiereizen is volkomen uit de lucht gegrepen. De smalende vaststelling dat alle participanten kaderleden zijn uit Chinese bedrijven, getuigt bovendien van een gebrek aan inzicht in professionele managementopleidingen : die zijn namelijk in de meeste universiteiten bij voorkeur op dergelijke groepen gericht.

Om het even wie het sobere, zelfs spartaanse onderkomen van de chinese deelnemers van dichtbij heeft gezien, zal de bewering dat ze “hun opleiding in de meest aangename omstandigheden willen krijgen” op geamuseerd ongeloof onthalen.

In de brief wordt gesteld dat de studenten niet met ernstige bedoelingen naar België gekomen zijn. Bovendien wordt een overzicht gegeven van de manier van examineren, die zou suggereren dat al het mogelijke werd gedaan om iedereen te laten slagen. Deze aantijging is lasterlijk en bovendien in de feiten onjuist. Van de 11 studenten die de studie hebben aangevat, waren er 7 geslaagd. Hoeveel zelfs zeer prestigieuze business schools wagen het om hun studenten zonder diploma naar huis te sturen ? Het Ruca heeft daar in ieder geval geen moeite mee gehad.

Of de minister van Binnenlandse Zaken zich goed heeft geïnformeerd en op alle vlakken de juiste beslissing heeft genomen, laten we voor rekening van de briefschrijver. De informatie die de minister van het Ruca heeft ontvangen, was in ieder geval zeer duidelijk : daarin werd telkens verwezen naar de voorwaarden die het Ruca stelde (en stelt) om de door een Chinese organisatie geselecteerde geïnteresseerden in te schrijven. Voldoende kennis van het Engels en een gecertificeerd diploma van minstens 4 jaar hogere studies waren o.m. twee belangrijke voorwaarden. De minister heeft zich trouwens op onze voorwaarden gebaseerd om uiteindelijk de visa niet te verlenen.

Prof. Dr. Patrick De Pelsmacker, directeur MBA. Prof. Dr. Willy Winkelmans, Dekaan Faculteit TEW.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content