MARIVLAM

MAAKT PLAATS VOOR OPLEIDING.

Binnen het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord wil minister van Economie en Kmo Erik Van Rompuy een verlaging van de sociale lasten voor bedrijven die arbeidskrachten aanwerven of minstens op peil houden : Marivlam (geraamde kostprijs : 1,5 miljard frank).

Om budgettaire redenen wordt de bouwnijverheid, die dit jaar al een (beperkte) BTW-verlaging voor nieuwe woningen kreeg, uit dit plan geschrapt. Bovendien is de sector niet exportgericht, aldus Van Rompuy. Voor de Volksunie en Agalev dan weer een reden te meer om een arbeidsintensieve tak als de bouw zeker in dergelijke tewerkstellingsbevorderende maatregelen te betrekken.

Maar het echte schoentje wringt op communautair vlak. Aangezien de idee een vermindering van de vennootschapsbelasting betreft, heeft de Vlaamse regering voor deze maatregel de federale goedkeuring nodig. De Walen zien zo’n fiscale operatie echter niet zitten uit vrees voor een mogelijke splitsing van de belastinginkomsten en stellen hun veto. Intussen denkt minister-president Luc Van den Brande aan een alternatief door 1,5 miljard frank ter beschikking te stellen voor opleidingsprojecten die door de bedrijven worden georganiseerd en die moeten toelaten om het personeelsbestand op peil te houden of zelfs uit te breiden.

Dit plan wordt door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) enthousiast onthaald. VCB-voorzitter Jef Ibens : “Deze maatregel zou het probleem van de hoge loonkost en de arbeidsongevallen kunnen oplossen. In vergelijking met ervaren krachten zijn jongeren immers veel te duur. Voor een pas afgestudeerde monteur (A2) betaal je bijvoorbeeld bruto 900 frank per uur (netto 380 frank) tegen 960 frank (netto 440 frank) voor een ancien. Bovendien lopen beginnelingen veel meer kans om in de ziekteverzekering terecht te komen. De keuze voor de werkgever is dus vlug gemaakt. Zo krijgt de jeugd echter geen kans op een goede opleiding en ontstaat een personeelstekort. Dit is een vicieuze cirkel. Daarom pleit de VCB al jaren voor een vermindering van de (para)fiscaliteit bij aanwerving van jonge bouwvakkers.”

Nochtans zijn de toekomstmogelijkheden voor jonge arbeidskrachten in de bouw zeer goed. Ondanks de relatief hoge werkloosheidsgraad zo’n 13.000 personen op een totaal van 120.000 werknemers blijkt uit een recente analyse van de VDAB over knelpuntenberoepen dat het voor aannemers nog altijd moeilijk is om geschoolde kandidaten te vinden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content