MANAGEMENTMODES

IN & OUT.

Ook managementland kent zo zijn ideeënmodes. “In” zijn momenteel : empowerment, business process redesign, en kernkompetenties. “Out” zijn Michael Porters konkurrentie-analyse, total quality management, chaosteorie. “Blijvers” : kwaliteitsdenken, lerende organizatie, klantgerichtheid.

KERNKOMPETENTIES.

De leer van de kernkompetenties of kernaktiviteiten pleit voor “terug naar de basis”. Ondernemingen moeten zich koncentreren op die kennisgebieden of processen die ze het beste beheersen of waarin ze beter zijn dan anderen.

De goeroe op dit gebied is C.K. Prahalad, die samen met Gary Hamel het boek schreef Competing for the future, breakthrough strategies for seizing control of your industry and creating the markets of tomorrow. De auteurs advizeren managers om de toekomst van hun branche zelf te creëren. Ze reiken in het boek praktische tips aan om daartoe te komen. Allereerst moet een bedrijf investeren in het denken over de toekomst. Vervolgens moet het de barrières tegen verandering slechten, zorgen voor samenwerking tussen bedrijfseenheden en samenwerkingsverbanden met konkurrenten.

EMPOWERMENT.

Empowerment is de managementtechniek waarbij verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beslissingen zo laag mogelijk in de organizatie worden neergelegd. De medewerkers zijn de baas over zichzelf en werken in zelfsturende teams om meer betrokken te zijn bij het bedrijf, meer mee te denken, en meer klantgericht te werken. De grote valkuil bij empowerment is dat als de manager de greep op de organizatie verliest, er een chaos ontstaat. Daarom is het noodzakelijk dat voordat medewerkers empowered worden, duidelijke richtlijnen en kaders aan te geven waarbinnen gewerkt kan worden. Grondige voorbereiding en een uitgebreid pakket aan trainingen zijn onontbeerlijk.

De goeroe op dit gebied is James Belasco. Zijn voorlaatste boek Teaching the Elephant to Dance. Empowering Change in your Organisation, wordt beschouwd als handboek voor de manager die leiding geeft aan veranderingsprocessen in organizaties.

Het cynische kommentaar van een strategie-advizeur : empowerment of delegeren komt neer op anderen laten doen wat je zelf niet kan. Nuttig als het mislukt, dan kun je de verantwoordelijkheid tenminste aan een ander toeschrijver, doch bij sukses kun je het claimen als eigen prestatie !

BUSINESS PROCESS REDESIGN.

De BPR-teorie (business process redesign) rekent af met de drie oude principes waarop onze bedrijven waren gebaseerd. 1. De basiseenheid van werk is de taak. 2. Eenvoudige taken zijn voor eenvoudige mensen. 3. Arbeiders arbeiden en managers managen. Deze principes leidden tot traagheid, rigiditeit en veel toezicht. BPR gaat ervan uit dat de basiseenheid van werk het proces is. Een proces is een opeenvolging van aktiviteiten die waarde creëert voor de klant.

Michael Hammer, de managementgoeroe die de business re-engineering-teorie bekend en populair gemaakt heeft, is van mening dat de klant er niet van gediend is om langs tien afdelingen te moeten voordat hij zijn bestelling heeft ontvangen. Hij heeft geen boodschap aan uw organizatiestruktuur, hij heeft alleen belangstelling voor het eindresultaat van het proces. Wij moeten dus onze organizatie afstemmen op het proces.

Suksesfaktor nummer één om van de oude naar de nieuwe principes te komen, is leiderschap. De top van de onderneming moet niet sturen en heersen maar inspireren en motiveren.

Hammers boek Reengineering the Corporation, a Manifesto for Business Revolution, dat hij samen met James Champy schreef, is een echt manifest : niet te diepgravend of wetenschappelijk, maar imponerend, inspirerend en met veel voorbeelden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content