Voortaan kan COVID-19-toeslag voor kinderen aangevraagd worden

Wouter Beke (CD&V) op 5 juni 2020.

De COVID-19-toeslag voor kinderen kan vanaf vandaag – maandag 15 juni – worden aangevraagd, liet Vlaams minister van Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) zondag weten. De toeslag zag het licht omdat veel Vlamingen, en zeker de meest kwetsbaren, de financiële impact van de coronacrisis erg voelen, wat tot schrijnende situaties kan leiden.

De toeslag is een specifieke tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen die recht hebben op Vlaamse gezinsbijslagen. De tegemoetkoming is er voor de gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen, in vergelijking met januari of februari, minstens 10 procent is gedaald in maart, april, mei of juni én onder de inkomensgrens van 2.213 euro bruto belastbaar inkomen zit. Ze moeten één maand inkomensdaling kunnen aantonen. Deze gezinnen ontvangen eenmalig een toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. ‘Zo ondersteunen we de gezinnen met de laagste inkomens, waaronder een groot deel eenoudergezinnen’, aldus Beke.

Het zou gaan over zowat 126.000 kinderen, wat een totale kostprijs betekent van 15 miljoen euro. Wie gezinsbijslag voor zijn kind(eren) ontvangt, kan de COVID-19-toeslag aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket, van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Bij de aanvraag moeten bewijsstukken worden toegevoegd om inkomensverlies aan te tonen (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen).

Wie in aanmerking komt voor de toeslag, ontvangt de eerste schijf van 40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van de aanvraag. De volgende twee schijven ontvangt men telkens in het begin van de maand.

Meer info vindt u hier.

Partner Content