“Voer een Vlaamse vlaktaks in”

© belga

In een open brief aan eerste minister Yves Leterme en minister-president Kris Peeters lanceren professor Jef Vuchelen (VUB) en fiscaal advocaat Werner Niemegeers (Consulta) een concreet voorstel voor een Vlaamse belastingstelsel.

Bij de volgende staatshervorming zullen de deelstaten meer fiscale autonomie krijgen. Dit is volgens de initiatiefnemers een uitgelezen moment om gefaseerd een sociale vlaktaks in de personenbelasting in te voeren, inclusief een belastingvrije som van 10.000 euro én de afschaffing van alle aftrekposten.

Niemegeers: “Deze maatregel kost de schatkist geen cent, terwijl het sociale zekerheidsysteem integraal behouden blijft en de huidige discrepantie tussen belasting op arbeid en belasting op kapitaal verdwijnt.”

In een eerste fase zou het tarief 35 procent bedragen. Vuchelen: “Deze aanslagvoet wordt toegepast op het totaal netto belastbaar inkomen. Dit houdt dus in dat aanvankelijk alle bestaande aftrekposten behouden blijven. Berekeningen met cijfers voor 2006 geven aan dat dergelijk stelsel 21 miljard euro oplevert. Dit is 900 miljoen euro minder dan het bestaande systeem. Het verlies aan belastingopbrengst situeert zich uitsluitend bij de hoogste inkomensdeciel en kan eenvoudig gecompenseerd worden door de aftrekposten van deze groep in te perken door te werken met rechtstreekse verminderingen op de verschuldigde belasting (belastingkredieten).”

In de volgende fase zou de regering dan ieder jaar kunnen snoeien in de aftrekposten, wat tariefverlagingen en/of verhoging van het belastingvrij minimum toelaat. Vuchelen: “Zo moet geleidelijk aan de aanslagvoet op alle inkomsten gelijkgemaakt worden, inclusief de roerende voorheffing. Dit betekent dus een stapsgewijze verhoging van de roerende voorheffing. Eerst naar 20 procent en later – als de vlaktaks tot 30 procent gedaald is – naar 25 procent. Finaal groeien beide tarieven naar elkaar toe. Op dat ogenblik kunnen de beleidsvoerders overwegen om de roerende enonroerende voorheffing te vervangen door eenvermogensrendementsheffing.”

De initiatiefnemers zijn er van overtuigd dat de sociale vlaktaks, wanneer die geloofwaardig aangekondigd wordt, substantiële economische voordelen zal opleveren. “Kijk maar naar Hong Kong”, besluit Niemegeers: “Dat land voerde in 1947 al de vlaktaks in en realiseert nu een economische groei, waarvan minister-president Kris Peeters tijdens zijn reis naar China vorige week nog van achterover viel.”

Eric Pompen

Het volledige artikel leest u in Trends van donderdag 3 april.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content