Vlaamse regering overweegt kilometerheffing van 2 à 5 cent per kilometer

Een kilometerheffing van 2 eurocent per kilometer, ofwel een heffing van 5 eurocent per kilometer mét een startheffing van 25 cent. Die twee scenario’s beschrijft de Vlaamse administratie in een recente versie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarover De Tijd vrijdag bericht.

Het plan, dat donderdag werd besproken op een overleg tussen de ministeriële kabinetten, legt uit hoe Vlaanderen in de toekomst bereikbaarder moet worden.

In de twee scenario’s zou de heffing voor een rit van 100 kilometer op de Vlaamse wegen rond 2 of 5 euro kosten. Gemiddeld, want de ‘slimme’ taks moet variëren in functie van de locatie en het tijdstip, en wordt dus duurder in de spits en rond de grote steden, schrijft De Tijd. Verkeersexperts zien de kilometerheffing als de beste methode om de groeiende files in Vlaanderen aan te pakken. Volgens hen moet de heffing wel hoog genoeg liggen om het gedrag van de automobilisten te veranderen.

De Vlaamse regering engageerde zich in juli 2018 dat er een slimme, budgetneutrale kilometerheffing voor auto’s komt. De volgende regering moet de knoop doorhakken, waarna de kilometerheffing er in het beste geval tegen 2024 komt.

Discussie

Dat de maatregel gevoelig ligt, blijkt alvast uit de reacties van de verschillende politieke partijen. Zo toonde Open VLD-voorzitster Rutten zich allesbehalve overtuigd: ‘We moeten het fileprobleem oplossen en zijn bereid om daar met een open geest naar te kijken. Maar naarmate de resultaten duidelijker worden en er meer details bekend raken, zie je dat dit niet de oplossing is. Voor ons is het uitgangspunt heel duidelijk: het is niet de bedoeling hier een belastingverhoging van te maken.’

Zelf pleiten de Vlaamse liberalen ervoor verkeerssturend in te grijpen op plaatsen en momenten waar dat nodig is, dus waar grote congesties plaatsvinden, zoals de ring rond Antwerpen en Brussel. Het systeem moet volgens hen ook uniform zijn in heel het land. In Vlaanderen, Wallonië en Brussel moet met andere woorden eenzelfde aanpak gelden, zodat er geen drie systemen zijn in ons land. Wat nu op tafel ligt, komt volgens Rutten echter gewoon neer op een belastingverhoging en heeft niets te maken met het fileleed.

In De Ochtend op Radio 1 stelde Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) dat de invoering van de slimme kilometerheffing wellicht op tafel zal liggen bij de volgende regeringsonderhandelingen. Voor hem moet die invoering op een ‘slimme’ manier gebeuren, dus variabel naar plaats en tijdstip. De minister gelooft ook dat er een consensus aan het groeien is over de invoering, maar zal er nog discussie zijn over de manier waarop.

In een reactie op Twitter benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat zijn standpunt ongewijzigd blijft. Er kan enkel sprake zijn van een kilometerheffing indien die niet neerkomt op een belastingverhoging, indien ze erop neerkomt dat buitenlanders betalen voor het gebruik van onze wegen en als ze leidt tot minder files (en beloont wie zich buiten de files verplaatst). In elk geval kan er pas een beslissing vallen na afloop van de lopende studies, aldus Weyts.

Partner Content