Groep Europarlementariërs kant zich tegen snelle invoering digitale euro: ‘De toegevoegde waarde blijft onduidelijk’

Johan Van Overtveldt, als minister van Financiën, in 2018 | Foto door Aurelien Meunier/Getty Images

Verscheidene Europarlementariërs die lid zijn van de Commissie voor Economische en Monetaire Zaken (ECON) vragen te wachten met de invoering van de digitale euro. Ze doen dat in een brief gericht aan de Europese Centrale Bank. De brief werd onder meer ondertekend door Johan Van Overtveldt (N-VA). 

“De Europese Centrale Bank (ECB) heeft nog geen duidelijkheid verschaft over de kosten die het digitale-eurosysteem met zich mee kan brengen voor detailhandelaren die verplicht zijn de munt accepteren”, beargumenteren de critici van het project. Ook onduidelijk zijn de kosten “voor banken die de infrastructuur zouden moeten leveren voor basisbetalingsdiensten in de digitale euro”.

“De toegevoegde waarde van de digitale euro als betaalsysteem voor het grote publiek blijft onduidelijk”, klinkt het verder. “De voordelen die de technologie aan het betalingsverkeer kan bieden, overlappen grotendeels met de mogelijkheden die worden geboden door de combinatie van contant geld en bestaande betalingssystemen.” 

‘Oplossing op zoek naar een probleem’

Zo goed als alle ondertekenaars van het epistel behoren tot de conservatieve ECR-fractie in het Europees Parlement, waarin onder meer het Spaanse rechtse VOX, de Nederlandse conservatief-liberale partij JA21 en de N-VA zetelen. De enige ondertekenaar die geen deel uitmaakt van de ECR-fractie, is de Duitser Markus Ferber. Ferber is CSU’er en lid van de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het Europees Parlement.

“De digitale euro is een oplossing die op zoek is naar een probleem”, stelt N-VA’er Johan Van Overtveldt. “Alle onzekerheden in acht genomen roepen we op om de invoering van een digitale euro niet te overhaasten. Er is op dit moment te weinig bekend over de impact ervan. De ECB kan het zich niet veroorloven een halfafgewerkte munt te lanceren, laat staan het wetgevend proces te doorkruisen.”

Extra elektronisch betaalmiddel

De digitale euro moet een extra elektronisch betaalmiddel worden voor iedereen in Europa, zowel online als offline. Het belangrijkste onderscheid met het digitale geld van nu is dat de digitale euro wordt uitgegeven door een centrale bank, de ECB, en niet door een commerciële bank, zoals ING, BNP Paribas Fortis of KBC. 

Momenteel moet nog worden beslist of de digitale munt haar ontwikkelingsfase mag ingaan. Tussen de regels door valt te lezen dat het licht daarvoor op groen gaat. De formele beslissing over de lancering wordt wellicht na de Europese verkiezingen van juni 2024 genomen.

“De onderhandelingen hierover moeten nog starten”, beaamt het persbericht van de kritische Europarlementariërs. “Het zou dus onkies zijn die procedure te doorkruisen. De commissieleden vragen de ECB ook met aandrang om meer transparantie en democratisch toezicht door het Europees Parlement en de Europese Raad.”

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content