Topambtenaar Koen Algoed: ‘Vlaanderen heeft al veel steun gegeven’

Koen Algoed © .
Alain Mouton
Alain Mouton Redacteur bij Trends

In de Vlaamse regering is geen eensgezindheid over de vraag van de bedrijven en de lokale besturen om steunmaatregelen. Topambtenaar Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting, sprak in een LinkedIn-bericht over een ‘raid op de Vlaamse staatskas’. Drie vragen.

Vreest u effectief een raid?

KOEN ALGOED. “De Vlaamse regering heeft al veel gegeven. Eind 2019 bedroeg de directe Vlaamse schuld 6,8 miljard euro. Eind 2021 was dat al 17,8 miljard. Daardoor zijn ook de jaarlijkse rentelasten gestegen. De komende jaren zal onze schuldgraad (verhouding uitstaande schuld – eigen ontvangsten) boven 65 procent uitkomen. Schuldfinanciering zal er niet goedkoper op worden. En dan vraagt men van de federale en de regionale overheid voortdurend nieuwe uitgaven te doen, zonder dat de bestaande ter discussie staan, of dat wordt nagedacht over een nieuwe inkomstenmix.”

De lokale besturen willen dat de groeinorm van het Gemeentefonds, voor hen een belangrijke financieringsbron, stijgt.

ALGOED. “De Vlaamse overheid heeft in 2020, toen de economische groei zwaar negatief was, de spelregels van het Gemeentefonds niet veranderd. Ze komt bovendien tussen in de pensioenlasten van de gemeenten. Tot slot hebben de gemeenten voldoende fiscale autonomie. Ze kunnen ook hun uitgaven te herschikken. Niet zozeer de omvang van het Gemeentefonds is het probleem, wel de verdeling. Dat zal worden onderzocht.”

De bedrijven vragen subsidies om de energieschok op te vangen.

ALGOED. “Van bedrijfssteun is het directe terugverdieneffect voor de Vlaamse begroting zo goed als nul. Vlaanderen krijgt niets van de opbrengst van de vennootschapsbelasting, en slechts een beperkt aandeel van de personenbelasting. Eventuele nieuwe steun kan wel terugbetaald worden door al of niet tijdelijk te snoeien in de bestaande subsidies.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content