Staatsbon levert schatkist uiteindelijk 21,9 miljard euro op

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem -- foto: ©Nicolas Landemard / Le Pictorium/MAXPPP

De Belgische staatskas heeft bij de jongste uitgifte van de eenjarige staatsbon 21,896 miljard euro opgehaald. Dat maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem maandagmiddag bekend. “Dat maakt van deze staatsbonuitgifte de meest succesvolle in de Belgische geschiedenis”, klinkt het. De minister is tevreden dat zoveel Belgen de weg vonden naar deze veilige investering. “Het toont aan dat de Belgische spaarder op zoek is naar een rendement dat hoger ligt dan wat vandaag door de banken wordt aangeboden op de klassieke spaarboekjes.”

Het definitieve inschrijvingsbedrag ligt dus iets lager dan vrijdag, toen er sprake was van meer dan 22 miljard euro inschrijvingen, maar het Federaal Agentschap van de Schuld waarschuwde al enkele dagen voor een mogelijke correctie, omdat het geld op tijd op de rekening van het Agentschap moest staan.

Zo’n 234.310 Belgen tekenden rechtstreeks in via het Grootboek van het Agentschap, goed voor 7,093 miljard euro. Het gemiddelde bedrag van de inschrijving bedraagt zo 30.272 euro. Daarnaast waren er nog meer dan 400.000 inschrijvingen via de banken, goed voor 14,803 miljard euro.

Concurrentie binnen bankensector

De bedoeling van de uitgifte van de nieuwe staatsbon was om de concurrentie binnen de bankensector aan te zwengelen, zegt Van Peteghem. “Zowel het succes van de uitgifte, de tariefwijzigingen door enkele banken en de gestegen vraag van spaarders naar andere producten dan het spaarboekje, dragen bij tot dit doel. Maar het is bovenal een krachtig signaal en een duidelijke roep om respect van de Belgische spaarders richting de bankensector. Het is nu aan de bankensector om gehoor te geven aan dit signaal en zo het vertrouwen van hun spaarders te herwinnen. De mensen toonden vertrouwen in de staat tijdens deze uitgifte, ze kunnen er dan ook op rekenen dat de regering dit dossier de komende periode op de voet volgt om de concurrentie binnen de bankensector te verzekeren.”

Doordat er meer dan verwacht werd opgehaald met de eenjarige staatsbon, heeft dit ook gevolgen voor het financieringsplan van 2023 van de Belgische overheid, wordt maandag bevestigd. Zo zal de geplande uitgifte van bepaalde schatkistcertificaten in de eerstkomende weken niet doorgaan. Ook nadien zullen de uitgiften van schatkistcertificaten ofwel geschrapt, ofwel teruggeschroefd worden.

“In totaal zal het Agentschap de uitgifte van schatkistcertificaten met 10,4 miljard euro verminderen in 2023”, klinkt het maandag. De resterende uitgiften van schuld op middellange en lange termijn van 2023 worden eveneens verminderd, met 2,25 miljard euro, tot 45 miljard euro. Het Agentschap zal daarnaast een hogere kaspositie aanhouden. De verhoging van die kaspositie zou zo’n 9 miljard euro belopen.

Verschil buurlanden

Doordat er meer schuldpapier op korte termijn (1 jaar) is uitgegeven en minder op langere termijn, zal de gemiddelde duurtijd van de schuldportefeuille licht afnemen tegenover de verwachte waarden ervan voor de nabije toekomst. “Vermits deze risicoparameter op basis van de netto-schuld berekend wordt, zal hij verder geen enkele wijziging ondergaan. Ook de herfinancierings- en herzettingsrisico’s zouden slechts zeer beperkt toenemen, omwille van diezelfde reden”, staat in het persbericht. 

Daarnaast stelt het Agentschap van de Schuld vast dat het renteverschil van de Belgische OLO’s met de obligaties van landen zoals Frankrijk en Duitsland in de voorbije dagen met 3 tot 4 basispunten gedaald is, als gevolg van de diversificatie van zijn financiering via de Staatsbons, “waardoor het een besparing zal realiseren op de rentekost van de in de nabije toekomst uit te geven OLO’s.

Toekomstige staatsbons

Voor de nog resterende uitgiften van dit jaar wordt zo een rentebesparing van 2,1 miljoen euro per jaar bekomen, of nog 21 miljoen euro over de volgende tien jaren. Mocht die daling van de renteverschillen ook volgend jaar aanhouden, dan zal de besparing bijkomend 15,2 miljoen euro per jaar belopen”.

De minister zal in overleg met het Agentschap bekijken welke staatsbonuitgiften de komende maanden opportuun zijn, klinkt het nog. Normaal volgt er nog een uitgifte in december, maar de details over looptijd en dergelijke zijn nog niet bekend.

Bekijk ook de Kanaal Z-reportage:

Lees ook:

Het volledige staatsbon-dossier

Partner Content