Sociaaldemocraten Europees Parlement verzetten zich tegen groen label gas en kernenergie

© Getty Images

De sociaaldemocratische fractie (S&D) in het Europees Parlement gaat niet akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om investeringen in kernenergie en gas onder bepaalde voorwaarden als duurzame investeringen te aanzien. Dat heeft de fractie laten verstaan in een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen.

‘Fossiel gas draagt bij aan klimaatverandering door CO2-uitstoot en methaanlekken. Kernafval is zeer omstreden in vele EU-lidstaten. Hun opname in de taxonomie van de EU zal niet enkel het milieu vervuilen, maar ook de inspanningen van de EU om de financiële markten om te vormen tot een motor voor duurzame groei. Een betrouwbare taxonomie vereist wetenschap als basis, geen achterkamertjespolitiek tussen een aantal EU-leiders’, zo schrijft het Nederlandse parlementslid Paul Tang.

Net voor nieuwjaar had de Commissie haar voornemen bekendgemaakt om kernenergie en gas onder bepaalde voorwaarden toe te voegen aan de lijst van investeringen die een groen label krijgen. Die lijst, opgemaakt in het kader van de taxonomie-verordening, moet investeerders richting groene energiebronnen leiden en bijdragen aan de klimaatambities van de EU. De EU wil tegen 2050 klimaatneutraal worden.

De sociaaldemocraten erkennen wel dat gas en kernenergie tijdens de energietransitie een rol spelen om aan de vraag te voldoen. Daarom suggereren ze een nieuwe specifieke ‘oranje’ classificatie voor gas en kernenergie. Zo zou hun rol erkend worden, zonder dat de twee energiebronnen als duurzaam worden bestempeld. De lidstaten en de Europarlementsleden hebben tot vrijdag middernacht tijd om opmerkingen in te dienen over het voorstel. De Commissie zal die opmerkingen analyseren, en vervolgens de zogenaamde gedelegeerde handeling aannemen. Dan kan het voorstel enkel nog geblokkeerd worden door een meerderheid in het Europees Parlement of door minstens 20 lidstaten die minstens 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen.

Dat lijkt volgens waarnemers veeleer onwaarschijnlijk. Spanje, Oostenrijk, Denemarken en Luxemburg hebben zich per brief verzet tegen het voorstel. Ook in Duitsland klinkt kritiek, maar dan vooral op de opname van kernenergie. Over gas bestaat in de coalitie van sociaaldemocraten, groenen en liberalen in Berlijn minder eensgezindheid. In het Europees Parlement heeft de grootste fractie, de christendemocratische en conservatieve EVP, zich uitgesproken voor het voorstel.

Partner Content