Senaat buigt zich over wetsontwerp corporate governance

© belga

De Senaat maakt gebruik van zijn evocatierecht om het wetsontwerp tot versterking van deugdelijk bestuur bij de beursgenoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven te bestuderen en te bespreken.

Het wetsontwerp over corporate governance was eerder al aangenomen door de kamer van volksvertegenwoordigers. De onderzoekstermijn loopt tot en met 25 maart. Het wetsontwerp verplicht de oprichting van een remuneratiecomité dat uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders mag bestaan. De meerderheid van de leden moeten onafhankelijke bestuurders zijn.

Verklaring van deugdelijk bestuur
Ook verplicht wordt het opnemen van een ‘verklaring van deugdelijk bestuur’ in het jaarverslag. Elke onderneming moet daarin aangeven welke corporate governance code zij naleeft, en toelichten waarom en op welke onderdelen zij er eventueel van afwijkt. Het remuneratieverslag maakt integraal deel uit van deze ‘verklaring van deugdelijk bestuur’ Daarin moet onder meer de verloning van de CEO op individuele basis bekendgemaakt worden. De aandeelhouders moeten ook informatie krijgen over individuele vertrekvergoedingen.

Signaal
Het remuneratieverslag dient jaarlijks goedgekeurd te worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. Maar als het niet goedgekeurd wordt, heeft dit geen juridische gevolgen. Het is dan gewoon een signaal naar de raad van bestuur dat zij beter het remuneratiebeleid aanpast.

VertrekvergoedingTwee elementen uit het remuneratiebeleid moeten wel uitdrukkelijk door de algemene vergadering goedgekeurd worden om rechtsgeldig te zijn: eventuele afwijkende vertrekvergoedingen en variabele bestuursvergoedingen. Die laatste komen echter nauwelijks voor.

Bonus
Ten slotte verplicht het wetsontwerp ook de uitbetaling van bonussen aan het topmanagement over een prestatieperiode van minstens drie jaar volgens het model: 50 procent na een jaar, 25 procent na twee jaar en nog eens 25 procent na drie jaar. Deze verplichting geldt alleen maar als de variabele beloning hoger ligt dan een kwart van de totale remuneratie.

P.C.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content