Privacystichting vecht inperking bankgeheim aan bij Grondwettelijk Hof

.

De stichting Ministry of Privacy trekt opnieuw naar het Grondwettelijk Hof. Dit keer vecht de organisatie een maatregel van de federale regering aan die volgens haar het bankgeheim uitholt.

Ministry of Privacy ontstond eind 2018 om de fondsen van de crowdfunding ‘Stop de Vingerafdruk’ te beheren. Met die campagne vocht de bezieler, privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert, tevergeefs de digitale vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart aan. Begin 2020 besliste Dobbelaere-Welvaert om zijn stichting uit te bouwen tot een onafhankelijke, activistische privacywaakhond, die intussen ruim 300 leden telt.

Nu heeft de stichting haar volgende doelwit in het vizier: een maatregel van de federale regering die banken verplicht om jaarlijks de saldi van alle Belgische bank- en betaalrekeningen en bepaalde financiële contracten te rapporteren aan het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP). De regeling moet het de fiscus makkelijker maken om de saldi van rekeningen te bekijken bij vermoedens van onder meer fraude en witwassen, en bij het invorderen van fiscale schulden. Tot nu moest er bij dergelijke vermoedens eerst een bankonderzoek worden geopend, waarna een bank tot inzage kon worden verplicht.

Negatief advies

De maatregel kwam er ondanks een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische overheidsinstelling die toeziet op de privacy. Hij maakt deel uit van de programmawet die in december werd goedgekeurd en is sinds 31 december 2020 van kracht. Ten laatste tegen 31 januari 2022 moeten financiële instellingen saldi periodiek beginnen te melden.

Voor de zaak bij het Grondwettelijk Hof werkt Ministry of Privacy samen met de advocatenkantoren Sansen en Artes, gespecialiseerd in respectievelijk fiscaal en privacyrecht. Ook deze keer lanceert de stichting een inzamelactie – ‘Hou je geld privé’ – om de procedure mee te financieren.

Partner Content