Nationale Bank verwacht impact, maar geen zware recessie door oorlog in Oekraïne

Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België © belga

De oorlog in Oekraïne heeft een serieuze impact op de Belgische economie, maar zal volgens de Nationale Bank niet leiden tot een zware economische recessie of stagflatie in ons land.

Dat blijkt uit nieuwe economische vooruitzichten die de centrale bank maandag heeft vrijgegeven.

De oorlog in Oekraïne deed de Nationale Bank beslissen om de najaarsprognose van eind december bij te stellen. Ook al is de rechtstreekse blootstelling van ons land aan Rusland en Oekraïne beperkt, toch zorgt de oorlog voor belangrijke economische schokken.

Verwacht wordt dat onze economie een stuk minder zal groeien dan eerdere prognoses, maar een zware economische recessie of stagflatie komt er volgens de centrale bank niet. In het tweede kwartaal zou de groei licht negatief zijn. Onder meer dankzij een sterker dan verwachte groei in de laatste maanden van vorig jaar zou de economische groei dit jaar wel nog uitkomen op 2,4 procent. Eerder ging de centrale bank nog uit van een groei met 2,6 procent.

Voor volgend jaar zou de groei 1,5 procent bedragen, in plaats van de verwachte 2,4 procent. In 2024 zou de groei zelf iets hoger liggen dan verwacht: 1,9 in plaats van 1,6 procent.

Inflatie

De Nationale Bank waarschuwt wel voor een ‘aanzienlijke nadelige impact’ van de energieprijzen op de concurrentiekracht van de bedrijven. De energieprijzen stuwen de inflatie, wat via loonindexeringen weegt op de concurrentiekracht. Over de periode 2022-2023 zouden de uurloonkosten in de privésector meer dan 10 procent toenemen, en in 2024 met nog eens 2,4 procent, wat het geheel over de ramingsperiode op bijna 13 procent brengt. ‘Ongezien’, aldus de Nationale Bank.

Toch denkt de Nationale Bank niet dat dit zal leiden tot een langdurige loonprijsspiraal. De totale inflatie zou dit jaar nog meer dan 5 procent bedragen, maar terugvallen in de twee volgende jaren. En ook in de buurlanden zullen de werknemers uiteindelijk compensatie vragen voor de gestegen energieprijzen. De concurrentiekracht zou volgens de centrale bank dan ook ‘minstens op korte termijn’ nadeel ondervinden van de hoge energieprijzen.

Opvallend: de koopkracht van de gezinnen lijdt onder de crisis, maar zou toch nog heel licht toenemen dit jaar, met 0,6 procent. Dat is dankzij een gestegen arbeidsvolume en de overheidsmaatregelen om de energiefactuur wat te verlichten. Meer nog steeds beduidend minder dan de 2 procent groei waar de Nationale Bank eerder rekening mee hield.

Jobs

De arbeidsmarkt blijft ondanks de lagere economische groei zeer dynamisch. De NBB rekent op 100.000 bijkomende jobs op de arbeidsmarkt de komende drie jaar. Dat is maar iets lager dan in de najaarsramingen.

Ook de overheidsfinanciën lijden onder de crisis. De gevolgen van de oorlog en de toegenomen energieprijzen wissen de gunstige effecten van meer fiscale ontvangsten en minder uitgaven uit. In 2022 zou het begrotingstekort uitkomen op 4,4 procent van het bbp. Na een lichte verbetering in 2023 zou het tekort toenemen tot 4,5 procent in 2024.

Partner Content