‘Verplichte verhoging rente spaarboekjes plant de zaadjes van de volgende crisis’

De Nationale Bank van België (NBB) is geen voorstander van een koppeling van de rente op de spaarboekjes aan die van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat zegt de instelling in een advies dat ze vrijdag overmaakte aan de regering, en waarover het persagentschap Belga bericht. De NBB vreest dat een koppeling “verstrekkende gevolgen zou hebben voor de rentabiliteit, het renterisicobeheer en de solvabiliteit van banken en bij uitbreiding voor de financiële stabiliteit.” Professor financiële economie Hans Degryse (KU Leuven) onderschrijft dat advies in een reactie aan Trends.