Nationale Bank: ‘Economie trekt aan en prijsdruk neemt af’

Nieuwstraat in Brussel. © Belga Image
Daan Killemaes
Daan Killemaes Hoofdeconoom Trends

De onzekerheid blijft groot aan het economisch front, maar de Belgische conjunctuur trekt aan en de prijsdruk neemt af. “In het tweede kwartaal signaleerden de Belgische bedrijven een toenemende activiteit. Ook deze zomer verwachten de bedrijven een verdere expansie, maar wel in een trager tempo”, zegt Christopher Warisse, conjunctuuranalist van de Nationale Bank.

De inflatie zou de ingezette daling moeten voortzetten. “De energieprijzen zijn gedaald en de flessenhalzen in de aanvoerketens zijn grotendeels opgelost. De bedrijven hebben hun hogere kosten gedeeltelijk doorgerekend in hun eindprijzen, maar bedrijfsleiders signaleren dat het steeds moeilijker wordt om de hogere kosten door te rekenen. Dat kan tot een verdere daling van de inflatie leiden”, zegt Christopher Warisse.

Interviews met 40 bedrijfsleiders

De Nationale Bank komt tot die conclusie op basis van interviews met veertig vooraanstaande bedrijfsleiders. “De nieuwe enquête levert ons snellere en meer kwalitatieve informatie op over de gang van zaken in de economie dan onze klassieke conjunctuurenquêtes dat doen. We kunnen in de interviews peilen naar de achtergrond en het waarom van het sentiment bij de bedrijven. Dat geeft ons extra informatie en nuances om onze conjunctuuranalyses te maken”, zegt NBB-econoom Geert Langenus.

De interviews werden afgenomen tussen 17 april en 15 mei. Opvallend is dat de bedrijfsleiders nog niet struikelen over de fel gestegen loonkosten. “Het structurele tekort aan arbeidskrachten doet bedrijven aarzelen om werknemers te ontslaan. Wel reageren ondernemingen indirect op de hogere loonkosten door minder vaak een beroep te doen op tijdelijke werkkrachten of op consultancy”, zegt Christopher Warisse.

Robuuste binnenlandse vraag

Dat de ondernemingen op korte termijn verrassend goed de energieschok en de hogere loonkosten verteren, betekent niet dat de economie op langere termijn geen prijs betaalt voor de gedaalde concurrentiekracht. “De Belgische economie draait nu vooral op de binnenlandse vraag, die robuust blijft. Op langere termijn kan de gedaalde concurrentiekracht een tol eisen”, zegt Geert Langenus. 

Ook de investeringsplannen van de bedrijven worden voorlopig niet teruggeschroefd, ondanks het krappere geldbeleid van de Europese Centrale Bank, de hogere rentevoeten en de druk op de winstmarges van de bedrijven. “De ondernemingen blijven investeren in digitalisering, in productiviteitsverbeteringen en in een verduurzaming van hun activiteiten. Enkel de vastgoedsector toont zich rentegevoeliger”, zegt Geert Langenus.

Industrie herstelt

Het economische herstel dreef de voorbije kwartalen vooral op een levendige dienstensector, terwijl de industrie achterbleef. Die divergentie lijkt nu af te nemen, vooral omdat de industrie aantrekt. “De industriële activiteit houdt stand of herstelt in dit tweede kwartaal. De vooruitzichten voor deze zomer en voor de langere termijn gaan echter gepaard met meer onzekerheid, waarbij de bedrijven wijzen op de afgebrokkelde concurrentiekracht”, zegt Geert Langenus.   

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content