Moody’s: ‘Risico dat toename van Belgische staatsschuld permanent blijft’

Moody's © reuters

Door de coronacrisis zal de Belgische overheidsschuld fors toenemen in 2020. Volgens kredietbeoordelaar Moody’s bestaat het risico dat die toename permanent zal blijken.

Volgens Moody’s zullen economische steunmaatregelen van de overheden in ons land helpen om de negatieve impact van de coronacrisis te beperken. De kredietbeoordelaar heeft het over een ‘proactieve benadering’, onder meer door de oprichting van de Economic Risk Management Group (ERMG).

Toch zal de impact op de economie ‘aanzienlijk’ zijn. Moody’s verwacht dat het reëel bruto binnenlands product (bbp) in België met 4,9 procent zal krimpen in 2020. Het begrotingstekort zal toenemen tot 7,2 procent van het bbp en de schuldgraad, die in 2019 voor het eerst in acht jaar onder de grens van 100 procent van het bbp zakte, zal weer toenemen tot ruim 111 procent, schat de kredietbeoordelaar.

Moody’s vreest met name dat de staatsschuld in België na de coronacrisis niet opnieuw zal zakken. ‘Hoewel de schuldbetaalbaarheid zou kunnen verbeteren wegens de lagere rentes in de eurozone, is het afwachten of dat voldoende zou zijn om de toenemende schuldlast te compenseren’, zegt senior analist Olivier Chemla. ‘Tot slot zou een verslechtering van de vooruitzichten van de eurozone een negatief effect hebben op de kredietwaardigheid van België, gezien het land in hoge mate geïntegreerd is met de andere lidstaten.’

Vorige week publiceerden de Nationale Bank en het Federaal Planbureau al een analyse van de impact van de coronacrisis, op basis van een scenario waarbij onder meer de beperkende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in totaal zeven weken aanhouden. Volgens beide instellingen zou het reëel bbp met 8 procent kunnen krimpen dit jaar. De impact van de coronaschok op de overheidsfinanciën zou het begrotingstekort doen oplopen tot 7,5 procent van het bbp. De schuldgraad ramen ze daarbij op 115 procent voor 2020.

Partner Content