Meer nieuwe vennootschappen door nieuwe wetgeving

Het aantal nieuwe vennootschappen in België is fors gestegen een jaar nadat nieuwe wetgeving in werking trad, zegt notarissenfederatie Fednot. De coronacrisis weegt wel op het ondernemerschap.

Op 1 mei werden nieuwe regels ingevoerd voor ondernemers en vrije beroepen die hun activiteiten via een vennootschap uitvoeren. Op een jaar tijd zijn er 32.707 nieuwe vennootschappen opgericht, ruim een derde meer dan in het voorgaande jaar.

‘De toename van het aantal oprichtingen is te danken aan de grotere flexibiliteit van het vennootschapsrecht, waardoor oplossingen kunnen worden geïmplementeerd die beter zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de ondernemers’, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

De coronacrisis laat zich wel voelen in de cijfers. Sinds half maart, toen de strengste maatregelen tegen de verspreiding van het virus werden genomen, is de vraag om nieuwe vennootschappen te starten, duidelijk gedaald. En die evolutie heeft zich volgens Van opstal doorgezet in april.

De Besloten Vennootschap (BV) is de populairste vorm met 96 procent van de nieuwe vennootschappen. Er werden maar 767 Naamloze Vennootschappen (NV) opgericht, een daling met 20 procent. Die vorm is voortaan vooral bedoeld voor grote en beursgenoteerde bedrijven.

Bestaande bedrijven wachten om hun statuten aan te passen aan de nieuwe regels. Ze hebben daarvoor tijd tot eind 2023. Niet meer dan 5 procent voerde een wijziging nu al door. ‘Nochtans hebben bedrijven er alle belang bij om ook niet te lang te talmen’, zegt Fednot.

De nieuwe regeling biedt immers mogelijkheden die niet benut kunnen worden zolang de statuten niet zijn aangepast. ‘Mits een aanpassing van de statuten kan de zaakvoerder van een familiebedrijf de opvolging veel beter regelen. Hij kan ook al aandelen schenken aan zijn kinderen en tegelijkertijd de zeggenschap behouden’, legt Van Opstal uit.

Partner Content