Meer mogelijkheden voor mensen met arbeidsbeperking om in bedrijven aan de slag te gaan

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). © Belga Image

De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet individueel maatwerk goedgekeurd. Met individueel maatwerk komen er een pak meer mogelijkheden voor mensen met een arbeidshandicap of mensen die te kampen hebben met medische, mentale, psychische of psychosociale problemen om aan de slag te gaan in gewone bedrijven. Dat meldt Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits donderdag.

Een op de zeven mensen tussen 15 en 64 jaar geven aan een handicap of een langdurig gezondheidsprobleem te hebben. In 2020 waren 266.000 personen met een arbeidshandicap aan de slag. Momenteel worden werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat ze een fysieke of mentale handicap hebben of te kampen hebben met psychische problemen, vooral aan een job geholpen in het collectief maatwerk, de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen.

Met het decreet individueel maatwerk wil Vlaams minister Crevits meer mogelijkheden creëren voor mensen met een arbeidsbeperking bij gewone bedrijven. Om werkgevers daartoe te stimuleren, kunnen ze een beroep doen op twee vormen van financiële ondersteuning: de loonpremie en de begeleidingspremie.

De loonpremie is een tegemoetkoming om het rendementsverlies te compenseren, namelijk de mogelijke extra kosten om iemand aan de slag te helpen of om de eventueel lagere productiviteit van de werknemer te compenseren. Die loonpremie zal variëren tussen 20 tot 75 procent van het referentieloon voor die bepaalde job in de sector. Ook personen met een arbeidsbeperking die als zelfstandige aan de slag willen gaan, kunnen genieten van gelijkaardige financiële ondersteuningspremie.

Het tweede deel is de begeleidingspremie. Het is volgens Crevits voor het eerst dat er werk gemaakt wordt van effectieve ondersteuning voor bedrijven die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. “Op die manier zorgen we er voor dat de tewerkstelling van de individueel maatwerker voldoende duurzaam is. Die begeleiding kan bijvoorbeeld voorzien worden door de bedrijven van het collectief maatwerk, zij hebben de expertise in huis om mensen met een arbeidsbeperking voldoende te omkaderen”, benadrukt de minister.

Partner Content