Macron schaft belasting op grote vermogens af

De Franse president Macron © reuters

De Franse president Emmanuel Macron schaft de belasting op grote vermogens af, die wordt vervangen door een belasting op vastgoedactiva. Ook de vennootschapsbelasting gaat omlaag.

De Franse president Macron belooft de Fransen een belastingvelaging van 10 miljard euro. Onder meer de Franse taks op grote vermogens – l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) – wordt vanaf 2018 afgeschaft en vervangen door een belasting op vastgoedactiva – l’impôt sur la fortune immobilière.

Volgens Macron zal de belastingverlaging leiden tot ‘meer productieve investeringen’. Kapitaalinkomsten (uit beleggingen) zullen op hun beurt worden belast tegen een ‘flat tax’ van 30 procent.

Ook de vennootschapsbelasting en de patronale bijdragen gaan naar beneden. Het tarief van de vennootschapsbelasting zou tegen 2022 moeten dalen tot 25 procent. In België is dat twee jaar vroeger het geval.

Tegelijk wordt er gesnoeid in de overheidsuitgaven in Frankrijk, met 0,7 procentpunt of bijna 15 miljard euro. De sectoren waar het meest wordt bespaard zijn de gesubsidieerde arbeidscontracten, huursubsidies en enkele grote infrastructuurprojecten, die geschrapt worden.

Ook in de sociale zekerheid en het ambtenarenkorps wordt er bespaard. Bij de begrotingsopmaak werd rekeing gehouden met een economische groei van 1,7 procent in 2018.

Partner Content