Langdurige burn-out en depressie in vier jaar met 39 procent toegenomen

Op 31 december 2020 telde België 111.732 mensen die erkend zijn in invaliditeit als gevolg van burn-out of depressie. Het gaat om een stijging met 39,23 procent ten opzichte van de situatie op 31 december 2016.

Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) waarover La Libre Belgique bericht.

Zo’n 78.330 personen – zowel loontrekkenden als zelfstandigen – kwamen in de statistieken terecht omwille van een depressie (+42 procent in vergelijking met 2016), bij 33.402 personen ging het om een burn-out (+33,09 procent). Het totale aantal invaliden – alle ziektes samengeteld – klokte af op 471.040, goed voor een stijging met 20,54 procent.

Opvallend is dat de toename van het aantal langdurige burn-outs en depressies bij zelfstandigen uitgesprokener is (+50,93 procent) dan bij de werknemers en werklozen (+38,72 procent).

Partner Content