Landbouworganisaties richten zich tot Vlaamse regering: ‘Niet langer talmen met uitvoering mestactieplan’

Foto: Unsplash

De landbouworganisaties Boerenbond, Groene Kring, Algemeen Boerensyndicaat, jong ABS en BioForum willen dat de Vlaamse regering vaart maakt met de correcte uitvoering van het sectorakkoord over het zevende mestactieplan (MAP). Op 7 maart 2023 bereikten de landbouw- en milieuorganisaties een akkoord over een reeks van maatregelen die de waterkwaliteit in Vlaanderen verder moeten verbeteren. De vijf landbouworganisaties reageren dinsdag in een gezamenlijk persbericht verontwaardigd dat er maandenlang gewerkt is aan een sectorakkoord dat nog steeds niet in uitvoering is omgezet.  

Waterkwaliteit

Een mestactieplan bepaalt hoeveel mest boeren mogen gebruiken, waar ze mogen bemesten en in welke gebieden al dan niet strengere maatregelen gelden. Het doel ervan is een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Vlaanderen.

Er werd maandenlang intensief en constructief overlegd over een nieuw zevende mestactieplan. “Er werd gewerkt in een open dialoog en draagvlak bij alle partijen. Er werd zelfs recentelijk nog afgesproken om bijkomende maatregelen te nemen als na twee jaar het gewenste resultaat niet wordt bereikt. Nu is het tijd om onze landbouwers duidelijkheid te geven en stappen vooruit te zetten met als doel de verbetering van de waterkwaliteit”, zeggen de landbouworganisaties.

‘Trendbreuk’

Ze stellen luidop de vraag waarom het zo lang duurt voordat de Vlaamse regering het akkoord uitvoert. “De Europese Commissie heeft de regering al gewaarschuwd met een ‘met redenen omkleed advies’ en moet voor 28 november antwoorden naar Europa. Het is duidelijk dat er niet langer getalmd kan worden: de regering moet nu het akkoord verankeren in beleid.”

“Onze landbouwers verwachten duidelijkheid want zoals het er nu naar uitziet zal er geen goedgekeurd decreet zijn voor de start van het bemestingsseizoen op 15 februari 2024”, klinkt het.

Het bereikte sectorakkoord MAP 7 betekent een “trendbreuk met de voorgaande mestactieplannen. Bovendien is het klimaatrobuuster ten opzichte van de voorgaande. Een landbouwer heeft niet alles in handen en de recente overstromingen hebben nog maar eens aangetoond dat de natuur onvoorspelbaar is. Als nu ook nog de wetgeving onduidelijk blijft, wordt het voor boeren helemaal onmogelijk om hun bedrijf nog goed te kunnen runnen.”

Lees meer over:

Partner Content