Laat de groene kortingen niet liggen: goedkoop lenen voor energiebesparende investeringen in uw woning

GROENE LENING Wie een slecht geïsoleerde woning verwerft en die binnen de vijf jaar grondig renoveert, komt in aanmerking voor een renteloze renovatielening. © Getty Images/Cultura RF
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De overheid schakelt de banken in om energiebesparende investeringen in woningen te stimuleren. Sinds kort bestaat in Vlaanderen de renteloze renovatielening. Duurzame keuzes leiden bij heel wat banken tot lagere rentevoeten.

Sinds begin 2021 moeten de Belgische financiële instellingen bij het verstrekken van nieuwe hypotheekleningen informatie verzamelen over de energieprestatie van de woningen die als waarborg dienen voor de lening. Voor bestaande hypotheekleningen uitgegeven sinds 2017 krijgen de banken respijt tot begin 2022. De banken moeten kredietnemers vragen om het energieprestatiecertificaat (EPC) te tonen. Sinds 2008 moeten de verkopers van een woning zo’n attest kunnen voorleggen aan potentiële kopers. De EPC-score geeft aan hoeveel energie nodig is om de woning te verwarmen. “Vroeger werden de meeste mensen niet veel wijzer van die score. Maar sinds 1 januari 2019 staat er veel meer informatie op het attest en worden ook aanbevelingen gedaan om de woning te verbeteren, met een inschatting van de kostprijs”, zegt Renaat Acke van hypotheek.winkel, die begeleiding en advies geeft aan mensen die op zoek zijn naar een woonkrediet.

Het is beter de maandlasten van een lening tijdelijk met 100 euro te verhogen, als je energiefactuur daardoor permanent met 100 euro zakt’ Renaat Acke, hypotheek.winkel

De Nationale Bank vindt het nodig dat de banken rekening houden met klimaatgerelateerde risico’s. De toezichthouder waarschuwt dat de klimaatverandering en de transitie naar een meer duurzame economie een grote impact kunnen hebben. De overheid zal nog een tandje moeten bijsteken om de klimaatdoelstellingen te halen, die op Europees niveau zijn afgesproken. De Nationale Bank waarschuwt voor de weerslag van die bijkomende maatregelen, zeker als die abrupt worden genomen. Als fossiele brandstoffen bijvoorbeeld plots zwaarder worden belast, kunnen de verwarmingskosten van gezinnen de hoogte inschieten. Dat kan hun terugbetalingscapaciteit aantasten en tot wanbetalingen op hypotheekleningen leiden.

Laat de groene kortingen niet liggen: goedkoop lenen voor energiebesparende investeringen in uw woning

Groene leningen

“Europa zet in op het terugdringen van de CO2-uitstoot”, legt Renaat Acke uit. Tegen 2030 wil Europa de uitstoot met minstens 55 procent verminderen en tegen 2050 wil het klimaatneutraal zijn. De Europese Commissie schat dat er 35 miljoen inefficiënte gebouwen moeten worden gerenoveerd tegen 2030. “Die groene ambities van Europa worden vertaald naar nationale of regionale doelstellingen.” In België komt 20 procent van de uitstoot van residentiële woningen, en dat kan beter. Sinds 1 januari stimuleert Vlaanderen met de renteloze renovatielening (zie kader Waar kunt u terecht voor een renteloos renovatiekrediet?) het upgraden van de energiezuinigheid van woningen. Ook de banken moeten via kredieten duurzamere woningen stimuleren.

Na een rondvraag lijkt het wel of alle banken op de trein van de duurzame woonkredieten zijn gesprongen. Enkele banken, zoals BNP Paribas Fortis, Argenta en VDK, kennen een kleine groene korting van 0,1 procentpunt toe op de rentevoet. De criteria om die korting te krijgen, verschillen van bank tot bank. Argenta heeft het over woningen met een maximale energieprestatie van 200 kWh/m2 per jaar, of een renovatie waarbij minstens de helft van het geld naar duurzame doeleinden gaat. Het plafond voor de groene woonkredieten ligt bij BNP Paribas Fortis op 150 kWh/m2 per jaar. VDK zegt dat het energie-aspect altijd ter sprake komt in adviesgesprekken over woonkredieten. Op de website van VDK vonden we niet meteen meer informatie over de duurzame keuzes die klanten moeten maken om recht te hebben op de groene korting.

In de toekomst zullen we woningprijzen met twee snelheden krijgen: energievriendelijke woningen zullen hun waarde behouden, de rest zal in waarde zakken’ Renaat Acke, hypotheek.winkel

Belfius en KBC hebben allebei een scherper tarief voor respectievelijk de groene renovatielening en de groene energie- en veiligheidslening. Bij Belfius is er onder bepaalde voorwaarden een tarief van 1,3 procent beschikbaar, bij KBC 1,39 procent voor iedereen die minstens de helft van zijn budget wil spenderen aan het beveiligen of energiezuiniger maken van de woning. Bij Argenta ligt het tarief voor de ecologische renovatielening op 1,70 procent, tegenover 2,95 procent op een klassieke renovatielening.

Geen prioriteit

Renaat Acke merkt in de dagelijkse praktijk nog niet veel van een groen offensief van de banken. “Triodos houdt wel al jaar en dag rekening met de energiescores. Het zit daar ingebakken in het systeem. Hoe meer kredietnemers erin slagen hun EPC-score te verbeteren bij een renovatie, hoe lager de rentevoet.” Op de website vinden we kortingen voor renovatieleningen van 0,5 tot 0,9 procent. Voor wie een bijna energieneutrale woning bouwt, is er een korting van 0,9 procent als het E-peil gelijk of lager dan 0 is, en 0,8 procent als het E-peil gelijk of lager dan 30 is. Belfius kende tot eind 2020 ook een korting op de rentevoet toe voor wie een woning bouwde met een E-peil van 30 of minder, maar voerde die af omdat dat sinds 2021 de norm is voor elke nieuwbouwwoning. Tussen 2013 en 2020 sloot Belfius bijna 1900 woonkredieten voor energiezuinig bouwen af, goed voor een totaalbedrag van bijna 414 miljoen euro.

Renaat Acke merkt op dat de consumenten meestal niet bezig zijn met duurzaamheid. “Ze denken aan de financiering van de aankoop, eventueel aan het renoveren van de badkamer of de keuken. Ze zijn niet bezig met het verlagen van hun energiefactuur, terwijl het beter is de maandlasten van een lening tijdelijk met 100 euro te verhogen, als je energiefactuur daardoor permanent met 100 euro zakt. Wij proberen met de klanten stil te staan bij hun plannen om een woning energiezuiniger te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst woningprijzen met twee snelheden zullen krijgen: energievriendelijke woningen zullen hun waarde behouden, de rest zal in waarde zakken.”

Waar kunt u terecht voor een renteloos renovatiekrediet?

Wie een slecht geïsoleerde woning verwerft en die binnen de vijf jaar grondig renoveert, komt in aanmerking voor een renteloze renovatielening, met een maximale looptijd van twintig jaar. Het gaat om een rentesubsidie van de Vlaamse overheid. U betaalt dus wel intresten op de lening en lost kapitaal af aan de financiële instelling. De intresten worden automatisch een keer per jaar door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) terugbetaald, vermoedelijk in de maand mei van het jaar dat volgt na het afsluiten van het krediet.

Huizen moeten na investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming of hernieuwbare energie minstens een EPC-label A, B of C verdienen, appartementen moeten een EPC-label A of B krijgen. Het betrokken pand moet in het Vlaams Gewest liggen. Wie in 2021 een onroerend goed koopt, kan zo’n renovatiekrediet enkel in combinatie met een woonkrediet krijgen. Voorlopig kunt u daarvoor enkel terecht bij Argenta, Axa, Belfius, BNP Paribas Fortis, CKV, Crelan, DVV Verzekeringen, Europabank, Hypostart, KBC, Onesto Kredietmaatschappij, Triodos en VDK Bank. Andere banken zullen volgen in de loop van dit voorjaar. Wie in 2021 een onroerend goed in handen krijgt via een erfenis of een schenking, kan bij het lokale Energiehuis terecht voor een renteloze lening. Meer informatie vindt u op www.energiesparen.be

Partner Content