Kamercommissie sluit achterpoortjes om betalingstermijnen te omzeilen

© Getty Images

De betalingstermijnen van de overheid en van bedrijven aan andere bedrijven worden strakker omlijnd. De Kamercommissie Economie heeft daarvoor woensdag unaniem een wetsvoorstel van CD&V in tweede lezing goedgekeurd. Bedoeling is ondernemingen beter te beschermen, nu bij vele door de coronacrisis het water aan de lippen staat. De definitieve goedkeuring gebeurt normaal gezien volgende week in de plenaire Kamer.

Uit een studie van Graydon en Unizo bleek dat op het einde van het derde kwartaal van 2020 amper 66,63 procent van de facturen tussen bedrijven op tijd werden betaald, terwijl liefst 15,48 procent van de facturen meer dan 90 dagen na vervaldatum of helemaal niet meer werden betaald. Wat de overheid betreft, hielden de meeste diensten zich sinds het aantreden van de regering in 2020 stipter aan de betalingstermijnen dan in 2019, weet Leen Dierick, die het wetsvoorstel indiende. Toch blijft er ruimte voor verbetering.

‘Door de coronacrisis staat bij vele ondernemingen het financiële water al aan de lippen. Lakse betalingshygiëne en te lange betalingstermijnen van meer dan 60 dagen die door grotere bedrijven werden afgedwongen, verergeren opnieuw hun kasproblemen’, aldus Dierick. Haar tekst moet die betalingstermijn betonneren, door de achterpoortjes in de wet te sluiten.

De wettekst bepaalt dat ondernemingen geen langere betalingstermijnen dan 60 dagen kunnen afspreken. Dat moet onze ondernemingen beschermen tegen grote spelers. Ook kan de maximale contractuele termijn niet langer worden omzeild via de verificatieperiode. Die dient eigenlijk om de geleverde goederen te controleren, maar wordt volgens Dierick te vaak gebruikt om de termijn te verlengen. Voortaan moet die verificatieperiode deel uitmaken van de maximale betalingstermijn.

Datzelfde zal ook gelden voor de overheid, want ook daar kunnen overheidsdiensten vandaag via een achterpoortje de betalingstermijn laten ingaan na de verificatie van de factuur, die ook dertig dagen in beslag kan nemen.

Partner Content