‘Een optimale arbeidsmarkt heeft altijd consequenties’

Een optimaal arbeidsmarktbeleid vergt een voortdurende afruil tussen conflicterende doelstellingen. Tot die conclusie komt Geert Janssens, de hoofdeconoom van Etion, in een studie over het vaak geprezen Scandinavische model. Het is zaak harde keuzes te maken tussen meer of minder inkomensongelijkheid, tewerkstelling en overheidsuitgaven. Janssens legde voor drie landen die criteria naast elkaar. Geen enkel slaagt erin op in alle drie tegelijk te excelleren.