De Bleeker vraagt onderzoek naar piramidespelen uit omstreden documentaire FIRE

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD). © Belga Image

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) heeft aan de Economische Inspectie en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gevraagd om een aantal praktijken die aan bod kwamen in de ondertussen afgevoerde VRT-reeks FIRE, te onderzoeken. Ook wil ze meer wettelijke instrumenten om dit soort piramidespelen aan banden te leggen.

Bij een piramidespel belooft de initiatiefnemer van de piramide de beleggers investeringen met een hoog rendement, ver boven de markt. De fraudeur belegt het geld van de beleggers evenwel niet. Het piramidesysteem houdt in dat de deelnemers zelf nieuwe beleggers moeten aanbrengen, waardoor ze nog meer winst kunnen behalen.

Eerder besliste de VRT om de documentairereeks, waarin jongeren geportretteerd worden die door hun levensstijl al op jonge leeftijd niet meer hoeven te werken, offline te halen. Dat deed de omroep nadat bleek dat een van de geportretteerde jongeren betrokken is bij een Russisch piramidespel.

De Bleeker wijst erop dat het niet de eerste keer is dat ze optreedt tegen piramidespelen. Zo vroeg ze al eerder een onderzoek naar piramidespel IM Academy. Een van de deelnemers uit FIRE zou ook daarbij betrokken zijn geweest. Het onderzoek naar IM Academy werd vorige zomer gefinaliseerd. Meerdere processen-verbaal wegens inbreuken op het Wetboek Economisch Recht werden overgemaakt aan het parket, aldus de staatssecretaris.

De Bleeker wil ook dat er een beter kader komt rond piramidespelen. ‘Dat is echter niet zo evident omdat dit vandaag Europees eerder te beperkend en vaag geregeld is’, zegt ze. De Bleeker zal daarom op de informele Europese top over consumentenbescherming pleiten om het verbod op piramidespelen duidelijker en uitgebreider te regelen. In afwachting daarvan bekijkt ze of er marge is om via andere nationale mechanismen het net rond dit soort piramidespelen verder te sluiten.

Partner Content